Kamera on-line

Sesja absolutoryjna i wotum zaufania dla zarządu powiatu

Podczas sesji radni zajmą się raportem o stanie powiatu, na podstawie którego podejmą decyzję o tym czy udzielić zarządowi wotum zaufania. Będzie też roczne sprawozdanie z wykonania budżetu a po nim głosowanie nad udzieleniem absolutorium zarządowi powiatu za 2022 rok.

W programie także uchwała w sprawie diet dla radnych. 

Szczegóły TU

Starostwo Powiatowe w KK.jpeg

×

Zapisz się do newslettera