Kamera on-line

„Bo najważniejsze to zrozumieć” – konferencja trzech powiatów

W Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy odbyła się konferencja trzech powiatów: kędzierzyńsko-kozielskiego, wodzisławskiego i raciborskiego poświęcona kształceniu osób niepełnosprawnych pod hasłem "Bo najważniejsze to zrozumieć".

Powiaty kędzierzyńsko-kozielski, wodzisławski i raciborski połączyły swoje siły w poszukiwaniu modelu wspierania osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Ich przedstawiciele spotkali się na wspólnej konferencji "Bo najważniejsze to zrozumieć". Przedstawiciele władz powiatowych, dyrektorzy, pedagodzy, psychologowie i związane z edukacją uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych osoby, wysłuchały wykładów takich jak: „Percepcja niepełnosprawności a zachowania poznawcze i społeczne uczniów” – wykład dr Katarzyny Błońskiej, „Od diagnozy do terapii- wspieranie uczniów z niepełnosprawnościami” Łukasz Kandziora, „Dobre praktyki i wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w powiecie wodzisławskim” – Wiesława Skrzyszowska, „Dobre praktyki wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim” – Krystyna Gielas, Grażyna Całek.

Kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi jest z pewnością jednym z trudniejszych obszarów, do których szkoła i nauczyciel musi się przygotować. Przygotować merytorycznie, ale również mentalnie. Pojawia się bowiem uczeń, który nie zawsze podporządkuje się szkolnym zasadom. Uczeń, który ma swoje specyficzne zachowania odbiegające od ogólnie spotykanych. Im lepiej więc nauczyciel pozna potrzeby i możliwości ucznia ze specjalnym potrzebami edukacyjnymi tym lepsze efekty edukacyjne i wychowawcze może osiągnąć.

Najważniejsze jest więc poznanie i zrozumienie tego ucznia, z jego potencjałem, możliwościami, ale też ograniczeniami. Na konferencji „Bo najważniejsze to zrozumieć” rozmawiano o tym, co pomaga, a co przeszkadza w tym rozumieniu oraz dzielono się dobrymi praktykami kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

IMG_1024.jpeg
IMG_1034.jpeg
IMG_1038.jpeg
IMG_1049.jpeg
IMG_1052.jpeg
IMG_1053.jpeg
IMG_1056.jpeg

 

 

 

×

Zapisz się do newslettera