Kamera on-line

Remont drogi powiatowej nr 2066 O ul. Piotra Skargi w Kędzierzynie-Koźlu

Znaki RFRD.png
Tablica_fundusze_180x120_ul. P. Skargi.jpeg

Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski pozyskał środki finansowe z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie remontu drogi powiatowej na zadanie pt. "Remont drogi powiatowej nr 2066 O ul. Piotra Skargi w Kędzierzynie-Koźlu".

Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wyniosło 553 880,58 PLN, a wartość całego zadania opiewała na kwotę 1 118 210,59 PLN.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, z którego współfinansowane było zadanie stanowi kompleksowy instrument wsparcia realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Jego celem jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych oraz standardu lokalnej sieci drogowej, a także poprawa oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych.

Celem projektu byla poprawa warunków bezpieczeństwa na drodze powiatowej w gminie Kędzierzyn-Koźle na ul. Piotra Skargi.

Efekty projektu to przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi poprzez wymianę nawierzchni drogi na odcinku 694 m oraz miejscami wykonanie nowego chodnika, w tym w obrębie siedmiu przejść dla pieszych uzupełnienie chodnika o kostkę integracyjną.

Zadanie zostało także oznakowane tablicą informacyjną o jego dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Harmonogram prac zakładał zakończenie robót drogowych w II kwartale 2023 r.:
1. Roboty rozbiórkowe – czerwiec 2023 r.
2. Roboty drogowe – sierpień 2023 r.

Wykonawcą robót budowlanych była firma GRUNT Usługi Drogowe Jacek Toborek z siedzibą w Głubczycach.


Remont ul. Piotra Skargi w Kędzierzynie-Koźlu 1.jpeg
Remont ul. Piotra Skargi w Kędzierzynie-Koźlu 2.jpeg
Remont ul. Piotra Skargi w Kędzierzynie-Koźlu 3.jpeg
Remont ul. Piotra Skargi w Kędzierzynie-Koźlu 4.jpeg
Remont ul. Piotra Skargi w Kędzierzynie-Koźlu 5.jpeg
Remont ul. Piotra Skargi w Kędzierzynie-Koźlu 6.jpeg
Remont ul. Piotra Skargi w Kędzierzynie-Koźlu 7.jpeg
Remont ul. Piotra Skargi w Kędzierzynie-Koźlu 8.jpeg
Remont ul. Piotra Skargi w Kędzierzynie-Koźlu 9.jpeg
Remont ul. Piotra Skargi w Kędzierzynie-Koźlu 10.jpeg
Remont ul. Piotra Skargi w Kędzierzynie-Koźlu 11.jpeg
Remont ul. Piotra Skargi w Kędzierzynie-Koźlu 12.jpeg
Remont ul. Piotra Skargi w Kędzierzynie-Koźlu 13.jpeg
Remont ul. Piotra Skargi w Kędzierzynie-Koźlu 14.jpeg
Remont ul. Piotra Skargi w Kędzierzynie-Koźlu 15.jpeg
Remont ul. Piotra Skargi w Kędzierzynie-Koźlu 16.jpeg
Remont ul. Piotra Skargi w Kędzierzynie-Koźlu 17.jpeg
Remont ul. Piotra Skargi w Kędzierzynie-Koźlu 18.jpeg
Remont ul. Piotra Skargi w Kędzierzynie-Koźlu 19.jpeg
Remont ul. Piotra Skargi w Kędzierzynie-Koźlu 20.jpeg

×

Zapisz się do newslettera