Kamera on-line

W I LO powstanie nowoczesna ekopracownia

W ramach działań proekologicznych Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski pozyskał z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (zw. Dotującym) dotację w wysokości 75.000,00 zł. Dofinansowaniem objęte zostało przedsięwzięcie pn. ,,Wykonanie pracowni edukacyjnej o tematyce OZE, realizowanej przez I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Kędzierzynie-Koźlu”, w ramach ,,Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej – część pn. ,,Ekopracownia 2023” oraz na podstawie ,,Umowy udostepnienia środków zawartej pomiędzy Dotującym, a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”. Wkład własny do projektu stanowią środki finansowe Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego. Na etapie podpisywania umowy organ dotowany oświadczał, iż dysponuje wymaganym wkładem własnym na realizację w/w. zadania w łącznej wysokości 35.000,00 zł.

W dniu 02.06.2023 r. podpisana została Umowa dotacji pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, a Powiatem Kędzierzyńsko-Kozielskim.

Celem Programu jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej, upowszechnianie wiedzy, aktywizacja społeczna, budowanie społeczeństwa obywatelskiego i kształtowanie postaw proekologicznych społeczeństwa (w tym dzieci i młodzieży) w zakresie tematyki: przeciwdziałania emisjom, odnawialnych źródeł energii i niskoemisyjnego transportu, zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Wykonanie pracowni edukacyjnej o tematyce OZE w I Liceum Ogólnokształcącym w Kędzierzynie-Koźlu składa się z kilku etapów, polegających na opracowaniu koncepcji pracowni, gruntownym remoncie pracowni, zamówieniu i montażu wyposażenia meblowego oraz zamówieniu i instalacji specjalistycznych pomocy naukowych w zakresie fotowoltaiki, odnawialnych źródeł energii, itd.

Na ten moment przygotowana jest koncepcja pracowni, w której zostanie utworzona ,,Ekopracownia 2023”. Kolejnym krokiem, który poczyniono to wysłanie zapytań ofertowych w zakresie przeprowadzenia remontu sali oraz zakupu mebli i specjalistycznego wyposażenia naukowego.

Ekopracownia 2023 - materiał promocyjny.jpeg

×

Zapisz się do newslettera