Kamera on-line

Delegacja z Dolnej Saksonii z wizytą w powiecie

Delegacja oświatowa z Dolnej Saksonii pod przewodnictwem Pełnomocnika Rządu Krajowego Rudolfa Goetza przebywała na Opolszczyźnie. Ich wizyta rozpoczęła się w Opolu od szeregu wykładów dotyczących m.in. podstaw, zalet oraz potrzeb kształcenia dorosłych na przykładzie Dolnej Saksonii. Delegaci spotkali się z Opolskim Kuratorem Oświaty, wicemarszałkiem województwa oraz przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego, TSKN i ZNSSK. Był też czas na wizytę w Kędzierzynie-Koźlu i spotkanie ze starostą Józefem Gismanem. Celem ich wizyty w naszym powiecie była wymiana doświadczeń oraz informacji w zakresie dokształcania i doskonalenia dorosłych. Naszych gości po Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego oprowadzał wicedyrektor CKPiU, Ireneusz Wiśniewski. We wspólnym spotkaniu wziął również udział wicestarosta Marek Matczak.

 – Wasze pracownie zrobiły na nas duże wrażenie, sądzę, że jest wiele tematów, które trzeba przedyskutować, tak by w przyszłości wzajemnie czerpać od siebie wiedzę i doświadczenie – mówił Pełnomocnik Rządu Krajowego Rudolf Goetz. Starosta Józef Gisman przedstawił z kolei interesującą koncepcję współpracy Centrum z zakładami pracy, szkołami oraz Powiatowym Urzędem Pracy.
Podczas zwiedzania pomieszczeń CKPiU rodziły się pomysły dotyczące możliwości ewentualnej współpracy w zakresie szkolenia młodzieży i dorosłych. Na zakończenie kilkugodzinnego pobytu w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim, Rudolf Goetz wpisał się do księgi pamiątkowej starostwa. Łącznie wizyta delegatów na terenie województwa trwała cztery dni.  
Dodajmy, że Rudolf Goetz jest pełnomocnikiem rządu premiera Dolnej Saksonii Christiana Wulffa, wybranego wczoraj prezydentem Niemiec.
 AL
1.jpeg
2.jpeg
3.jpeg
4.jpeg
5.jpeg
6.jpeg
 
 
 
 
 
 

 

Delegacja oświatowa z Dolnej Saksonii pod przewodnictwem Pełnomocnika Rządu Krajowego Rudolfa Goetza przebywała na Opolszczyźnie. Ich wizyta rozpoczęła się w Opolu od szeregu wykładów dotyczących m.in. podstaw, zalet oraz potrzeb kształcenia dorosłych na przykładzie Dolnej Saksonii. Delegaci spotkali się z Opolskim Kuratorem Oświaty, wicemarszałkiem województwa oraz przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego, TSKN i ZNSSK. Był też czas na wizytę w Kędzierzynie-Koźlu i spotkanie ze starostą Józefem Gismanem. Celem ich wizyty w naszym powiecie była wymiana doświadczeń oraz informacji w zakresie dokształcania i doskonalenia dorosłych. Naszych gości po Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego oprowadzał wicedyrektor CKPiU, Ireneusz Wiśniewski. We wspólnym spotkaniu wziął również udział wicestarosta Marek Matczak.

 

Delegacja oświatowa z Dolnej Saksonii pod przewodnictwem Pełnomocnika Rządu Krajowego Rudolfa Goetza przebywała na Opolszczyźnie. Ich wizyta rozpoczęła się w Opolu od szeregu wykładów dotyczących m.in. podstaw, zalet oraz potrzeb kształcenia dorosłych na przykładzie Dolnej Saksonii. Delegaci spotkali się z Opolskim Kuratorem Oświaty, wicemarszałkiem województwa oraz przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego, TSKN i ZNSSK. Był też czas na wizytę w Kędzierzynie-Koźlu i spotkanie ze starostą Józefem Gismanem. Celem ich wizyty w naszym powiecie była wymiana doświadczeń oraz informacji w zakresie dokształcania i doskonalenia dorosłych. Naszych gości po Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego oprowadzał wicedyrektor CKPiU, Ireneusz Wiśniewski. We wspólnym spotkaniu wziął również udział wicestarosta Marek Matczak.
– Wasze pracownie zrobiły na nas duże wrażenie, sądzę, że jest wiele tematów, które trzeba przedyskutować, tak by w przyszłości wzajemnie czerpać od siebie wiedzę i doświadczenie – mówił Pełnomocnik Rządu Krajowego Rudolf Goetz. Starosta Józef Gisman przedstawił z kolei interesującą koncepcję współpracy Centrum z zakładami pracy, szkołami oraz Powiatowym Urzędem Pracy.
Podczas zwiedzania pomieszczeń CKPiU rodziły się pomysły dotyczące możliwości ewentualnej współpracy w zakresie szkolenia młodzieży i dorosłych. Na zakończenie kilkugodzinnego pobytu w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim, Rudolf Goetz wpisał się do księgi pamiątkowej starostwa. Łącznie wizyta delegatów na terenie województwa trwała cztery dni.    
×

Zapisz się do newslettera