Kamera on-line

Przebudowa drogi powiatowej nr 1402 O – ul. Spacerowej w Kędzierzynie-Koźlu na trasie dojazdu do terenów inwestycyjnych

pl_lad_.jpeg
Dofinansowanie dla ul. Spacerowej.jpeg

Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski otrzymał 15 czerwca 2022 r. wstępną promesę Nr Edycja2/2021/4908/PolskiLad dotyczącą dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, która na podstawie wniosku złożonego 18 lutego 2022 r. na zadanie pt. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1402 O – ul. Spacerowej w Kędzierzynie-Koźlu na trasie dojazdu do terenów inwestycyjnych” potwierdza zapewnienie dofinansowania inwestycji do kwoty 3 116 000,00 PLN.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego i jest realizowany ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Po przeprowadzonej procedurze zakupowej dla zadania pt. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1402 O – ul. Spacerowej w Kędzierzynie-Koźlu na trasie dojazdu do terenów inwestycyjnych” wartość inwestycji opiewa na kwotę 4 213 759,31 PLN, z czego promesa inwestycyjna z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wynosi 3 116 000,00 PLN. Dofinansowania do wkładu własnego Powiatu udzielił również Zarząd Województwa Opolskiego w Opolu w wysokości 300 000,00 zł.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa odcinka drogi – ul. Spacerowej w Kędzierzynie-Koźlu – o długości ok. 999 metrów od węzła z ul. Naftową w Kędzierzynie-Koźlu, która komunikuje tereny inwestycyjne tzw. Pola Południowego Gliwickiej Podstrefy Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Zadanie obejmuje przede wszystkim zwiększenie skrajni drogi pod wiaduktem kolejowym na linii kolejowej nr 137 Katowice – Legnica poprzez obniżenie niwelety jezdni w okolicy stacji Sławięcice w celu uzyskania światła 4,5 m. Istotnym elementem przebudowy jest osiągnięcie kategorii ruchu KR-5 na przebudowywanym odcinku.

19 października 2023 r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski otrzymał z Banku Gospodarstwa Krajowego promesę dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Nr Edycja2/2021/4908/PolskiLad („PROMESA”). Dokument potwierdza zapewnienie dofinansowania inwestycji do kwoty 3 116 000,00 PLN.

Realizacja zadania została zakończona w 2024 roku.
Przebudowa ul. Spacerowej w Kędzierzynie-Koźlu 1.jpeg
Przebudowa ul. Spacerowej w Kędzierzynie-Koźlu 2.jpeg
Przebudowa ul. Spacerowej w Kędzierzynie-Koźlu 3.jpeg
Przebudowa ul. Spacerowej w Kędzierzynie-Koźlu 4.jpeg
Przebudowa ul. Spacerowej w Kędzierzynie-Koźlu 5.jpeg
Przebudowa ul. Spacerowej w Kędzierzynie-Koźlu 6.jpeg
Przebudowa ul. Spacerowej w Kędzierzynie-Koźlu 7.jpeg
Przebudowa ul. Spacerowej w Kędzierzynie-Koźlu 8.jpeg
Przebudowa ul. Spacerowej w Kędzierzynie-Koźlu 9.jpeg
Przebudowa ul. Spacerowej w Kędzierzynie-Koźlu 10.jpeg
Przebudowa ul. Spacerowej w Kędzierzynie-Koźlu 11.jpeg
Przebudowa ul. Spacerowej w Kędzierzynie-Koźlu 12.jpeg
Przebudowa ul. Spacerowej w Kędzierzynie-Koźlu 13.jpeg
Przebudowa ul. Spacerowej w Kędzierzynie-Koźlu 14.jpeg
Przebudowa ul. Spacerowej w Kędzierzynie-Koźlu 15.jpeg
Przebudowa ul. Spacerowej w Kędzierzynie-Koźlu 16.jpeg
Przebudowa ul. Spacerowej w Kędzierzynie-Koźlu 17.jpeg
Przebudowa ul. Spacerowej w Kędzierzynie-Koźlu 18.jpeg
Przebudowa ul. Spacerowej w Kędzierzynie-Koźlu 19.jpeg
Przebudowa ul. Spacerowej w Kędzierzynie-Koźlu 20.jpeg
Przebudowa ul. Spacerowej w Kędzierzynie-Koźlu 21.jpeg

×

Zapisz się do newslettera