Kamera on-line

Wirtualna strzelnica w Zespole Szkół nr 3 im. Mikołaja Reja w Kędzierzynie-Koźlu

Znaki dla wirtualnej strzelnicy.png
Tablica strzelnica.jpeg

Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski 24 maja 2023 r. podpisał umowę nr 12/W/2023/3300024721/205 z Ministerstwem Obrony Narodowej na utworzenie wirtualnej strzelnicy w Zespole Szkół nr 3 im. Mikołaja Reja w Kędzierzynie-Koźlu.

W ramach zadania zostało zaadaptowane pomieszczenie na potrzeby utworzenia strzelnicy wirtualnej, wykonano prace przygotowawcze oraz zakupiono jej pierwsze wyposażenie.

Ze strzelnicy będą mogli nieodpłatnie korzystać uczniowie ze szkół, a także zainteresowane zajęciami organizacje pozarządowe prowadzące działalność na rzecz obronności państwa.

Uroczyste otwarcie strzelnicy wirtualnej nastąpiło 24 listopada 2023 roku.

Remont pomieszczenia na strzelnicę 1.jpeg
Remont pomieszczenia na strzelnicę 2.jpeg
Remont pomieszczenia na strzelnicę 3.jpeg
Otwarcie strzelnicy wirtualnej 1.jpeg
Otwarcie strzelnicy wirtualnej 2.jpeg
Otwarcie strzelnicy wirtualnej 3.jpeg
Otwarcie strzelnicy wirtualnej 4.jpeg
Otwarcie strzelnicy wirtualnej 5.jpeg
Otwarcie strzelnicy wirtualnej 6.jpeg
Otwarcie strzelnicy wirtualnej 7.jpeg
 

×

Zapisz się do newslettera