Kamera on-line

XXX nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego