Kamera on-line

Wskaźnik zdawalności wyższy od wojewódzkiego

Dobrze pod względem wyników wypadli tegoroczni maturzyści w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim. Mowa o publicznych placówkach ponadgimnazjalnych. Obydwa ogólniaki – kędzierzyński i kozielski, gdzie do matury przystąpiło 409 uczniów zanotowały stuprocentową zdawalność. W trzech liceach profilowanych ogółem do matury przystąpiło 53 uczniów, zdało 36, co stanowi 67,9% zdawalności. W sześciu technikach do egzaminu dojrzałości przystąpiło 414 uczniów, zdało 318, co stanowi 76,8% zdawalności.

Na poziomie liceów profilowanych najlepiej poradzili sobie uczniowie Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej. Technicy najwyższą zdawalność odnotowali w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących na os. Azoty.   
W każdym przypadku wskaźnik zdawalności wyższy jest od wojewódzkiego średnio o  4,4% - dla LO, 17,6% dla LP i 8,1% dla techników.  
AL 
×

Zapisz się do newslettera