Kamera on-line

Rekompensaty dla producentów rolnych

Na prośbę Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Strzelcach Opolskich informujemy, że 1 lipca 2023 r. weszła w życie ustawa o Funduszu Ochrony Rolnictwa.

Celem zasadniczym tego aktu prawnego jest stworzenie możliwości prawnych gwarantujących producentom rolnym rekompensatę z tytułu utraty przychodów z prowadzonej przez nich działalności rolniczej w przypadku upadłości nabywców produktów rolnych.
  
Fundusz stanowi wyodrębniony rachunek bankowy, którym dysponuje Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. 

Dochody Funduszu będą stanowić:

  • wpłaty na Fundusz dokonywane przez podmioty skupujące, 
  • odsetki od środków lokowanych w formie depozytu u ministra właściwego do spraw finansów publicznych,
  • środki finansowe odzyskane przez KOWR w wyniku prowadzonych postępowań upadłościowych od podmiotów skupujących, które stały się niewypłacalne, na rzecz Funduszu z tytułu roszczeń po wypłacie producentom rolnym rekompensat.

Wnioski należy składać od 1 do 31 sierpnia 2023 do dyrektora oddziału terenowego.

Więcej TU

krajowy.jpeg

×

Zapisz się do newslettera