Kamera on-line

Podsumowano dotychczasowe działania

Wczoraj(07.06) w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie-Koźlu podsumowano dotychczasowe działania w zakresie likwidacji skutków powodzi. Spotkaniu, w którym wzięli udział przedstawiciele policji, straży pożarnej, sanepidu, weterynarii oraz wszystkich osób bezpośrednio zaangażowanych w działania popowodziowe przewodniczył starosta powiatu Józef Gisman. Od sobotniego wieczora Odra w Koźlu utrzymuje tendencję spadkową. W niedzielny poranek odwołano alarm przeciwpowodziowy na terenie gmin: Kędzierzyn-Koźle, Bierawa, Cisek oraz Reńska Wieś. W poniedziałek rano z kolei dla wymienionych gmin odwołano pogotowie przeciwpowodziowe. Sytuacja na Odrze jest stabilna i zapowiadane przez synoptyków opady deszczu nie powinny mieć znaczącego wpływu na jej poziom.

Podczas spotkania nie zapadła decyzja co do rozbiórki wału na ul. Głubczyckiej. Obecnie prowadzone są rozmowy mające na celu sprawne ukierunkowanie działań w tym zakresie.
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna poinformowała o przeprowadzonej kontroli czystości wody w naszym powiecie. Woda płynąca z naszych kranów jest w pełni bezpieczna. Podczas powodzi na bieżąco monitorowano również żywność dostarczaną do mieszkańców zalanych miejscowości. Kontrolowany jest także stan wody w Dębowej, trudno jednak określić kiedy z akwenu będą mogli korzystać plażowicze.
Nadzór budowlany:
Do tej pory inspektorzy skontrolowali 200 obiektów na terenie gminy Bierawa, w dwóch przypadkach zlecono ekspertyzę, w pozostałych nakazano osuszenie pomieszczeń i przeprowadzenie dezynfekcji. Trwają kolejne kontrole.
Drogi:
W ubiegłym tygodniu komisja mająca określić straty wynikające z powodzi przeprowadziła rekonesans na drogach powiatowych zniszczonych przez żywioł. Najwięcej zniszczeń odnotowano w gminie Bierawa i Cisek. Sporządzany jest kosztorys strat.
Oświata:
Największe zniszczenia odnotowano w Bursie Szkolnej, I liceum, Zespole Szkół Żeglugi oraz Domu św. Karola, gdzie ucierpiał m.in. sprzęt rehabilitacyjny. Również w tym przypadku straty zawarte zostaną w przygotowywanym kosztorysie.
Straż pożarna:
Według przedstawionych informacji w działaniach powodziowych brało udział około 380 strażaków OSP z innych powiatów naszego województwa, m.in. z powiatu nyskiego, głubczyckiego, prudnickiego i strzeleckiego. Nadal prowadzone są prace związane z przepompowywaniem wody z zalanych pomieszczeń i piwnic.
Policja:
Funkcjonariusze na bieżąco monitorują ulice naszego powiatu. Po powodzi odnotowano zwiększoną ilość zdarzeń związanych z kradzieżami. W wielu przypadkach jednak sprawcy zostali szybko ujęci. Obecnie policjanci koncentrują się przede wszystkim na sytuacji drogowej związanej z zakorkowaną częścią miasta szczególnie w godzinach szczytu.
1.jpeg  
 
 
×

Zapisz się do newslettera