Kamera on-line

Moja Wizja Zero. Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży

Na prośbę Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Strzelcach Opolskich informujemy, że trwa zorganizowany przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rolników (KRUS) V Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży pn.: Moja Wizja Zero. Tegoroczne hasło to: Bezpiecznie z Niebezpiecznymi Substancjami w Gospodarstwie Rolnym. Termin zgłoszenia upływa 30 września 2023 r. Na laureatów konkursu czekają bardzo atrakcyjne nagrody.

Konkurs odbywa się w ramach międzynarodowej strategii pn.: Wizja Zero. Jej głównym celem jest wyeliminowanie wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych na wsi, co wiąże się ze stworzeniem lepszych warunków pracy i poprawą zdrowia rolników.

Popularyzacja założeń strategii podkreśla wagę tych działań i pozwala dotrzeć z przekazem prewencyjnym do jeszcze większego grona zainteresowanych.

Szczegóły TU

wizja zero.jpeg

×

Zapisz się do newslettera