Kamera on-line

Pomoc dla rolników poszkodowanych przez powódź

 

Pomoc dla rolników poszkodowanych przez powódź:
 
  1. Kredyty preferencyjne za szkody w rolnictwie (oprocentowanie od 2 – 3,8%).
  2. Gminne Ośrodki Opieki Społecznej będą wypłacać dotacje w wysokości 6 tys., 20 tys. i 100 tys.
  3. Bezpłatne badania gleby przez Stację Chemiczno-Rolniczą.
  4. Gminne Komisje szacunkowe będą szacowały szkody w rolnictwie. Protokoły z szacowania szkód po zaopiniowaniu przez Wojewodę będą podstawą do ubiegania się o pomoc finansową w postaci kredytów udzielonych przez Banki Komercyjne na preferencyjnych zasadach oraz zapomogi w Gminnych Ośrodkach Pomocy Społecznej
·         w wysokości 2000 zł. dla rolników posiadających do 5 ha,
·         w wysokości 4000 zł. dla rolników posiadających powyżej 5 ha,
Oszacowane straty muszą wynosić powyżej 30 % ogólnej dochodowości gospodarstwa.
  1. Po zgłoszeniu szkody przez rolnika do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  płatności obszarowe będą płacone w 100 %.
  2. Agencja Rynku Rolnego na dzień dzisiejszy nie dysponuje środkami pomocniczymi. Została jedynie uruchomiona akcja wydawania nadwyżek żywności prowadzona przez Banki Żywności, Caritas i PCK. Pomoc ta do tej pory skierowana była dla najbiedniejszych, obecnie mogą z niej skorzystać również osoby poszkodowane
    w powodzi.

WAŻNE DLA ROLNIKÓW:

PDFum_powodz_1.pdf (466,47KB)

PDFum_powodz_2.pdf (530,95KB)

 

×

Zapisz się do newslettera