Kamera on-line

Ważne zmiany związane z legalizacją pobytu cudzoziemców w Polsce

Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie-Koźlu przypomina o zmianach związanych z legalizacją pobytu cudzoziemców w Polsce w związku z odwołaniem stanu zagrożenia epidemicznego.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia przestał obowiązywać stan zagrożenia epidemicznego.

Pobyt cudzoziemców przebywających na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej przedłużony ze względu na epidemię COVID-19 nie będzie uznawany za legalny po upływie 30 dni licząc od daty 01.07.2023 r.

Cudzoziemcy, którym z uwagi na wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego przedłużono termin legalności pobytu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, zobowiązani są do uzyskania dokumentu potwierdzającego legalny pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie do 30 dni od dnia, w którym odwołano stan zagrożenia epidemicznego.

Legalny tytuł pobytowy jest niezbędny do kontynuowania pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Odrębne przepisy dotyczą obywateli Ukrainy, których sytuację prawną uregulowano przepisami Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Aktualne postanowienia ww. Ustawy wydłużają możliwość legalnego pobytu obywateli Ukrainy do dnia 4 marca 2024 r.

Więcej szczegółów dot. legalności pobytu cudzoziemców  znajdziecie Państwo na stronie Urzędu ds. Cudzoziemców: TU

Oprac. al

pup4.jpeg

 

 

 

×

Zapisz się do newslettera