Kamera on-line

Prognozowany wzrost stanów wody

Data i godzina wydania: 07.01.2011 - godz. 12:30

Nazwa biura: Biuro Prognoz Hydrologicznych Wrocław
Zagrożenie: przekroczenie stanu ostrzegawczego, stopień zagrożenia: 2 (w skali 3-stopniowej)
Ważność: od godz. 20:00 dnia 07.01.2011 do godz. 20:00 dnia 09.01.2011
Obszar: Rejon hydrologiczny III (opolskie)
Przebieg: W związku ze wzrostem temperatury powietrza w wyniku topnienia pokrywy śnieżnej w ciągu najbliższych dni prognozowany jest wzrost stanów wody na dopływach Odry oraz górnej Odrze. Stany ostrzegawcze mogą zostać przekroczone w zlewniach dopływów górnej Odry, w zlewni Małej Panwi, Stobrawy, Nysy Kłodzkiej, Widawy. Lokalnie mogą zostać osiągnięte stany alarmowe.
Skutki: niebezpieczeństwo przebywania nad brzegami rzek, podtopienia terenów bezodpływowych i obniżonych.

W związku z powyższym proszę o podjęcie stosownych działań w ramach kompetencji:
- ostrzeżenie gmin,
- przygotowanie odpowiednich służb,
- powiadomienie ludności.
 
O zaistniałych zdarzeniach i podjętych działaniach proszę na bieżąco informować PCZK,
 
Po godz. 15-tej : SK PSP Kędzierzyn-Koźle
tel. 077 482 33 78 ; 077 482 33 79, fax 077 482 33 80
 
×

Zapisz się do newslettera