Kamera on-line

Powiat Kędzierzyńsko - Kozielski planuje realizację projektów w ramach tzw. środków popowodziowych.

    9 września br. miało miejsce spotkanie z przedstawicielami Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, które rozpoczęło się w gabinecie Starosty Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego Józefa Gismana. Goście z Warszawy weryfikowali projekty ujęte w zaproponowanym przez samorządowców Planie likwidacji skutków i zagrożeń powodziowych dla Gminy Cisek.

   Spośród czterech beneficjentów tychże projektów – Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, Gminy Cisek, Zarządu Województwa Opolskiego oraz Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu – największą inwestycję ma szansę zrealizować Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski.
   Planowany projekt dotyczący mostu na rzece Odrze w Cisku ma priorytetowe znaczenie w regionie, gdyż zakłada budowę nowej przeprawy mostowej na Odrze między Ciskiem, a Bierawą. Zakończenie realizacji projektu planowane jest na rok 2013. Całkowita wartość inwestycji wynosi wg kosztorysu 33 662 565,74 PLN.
 
   Wagę i znaczenie tego projektu dla mieszkańców podkreślała także obecność Marszałka Województwa Józefa Sebesty, który wspólnie z samorządowcami powiatu i gminy wizytował w terenie poszkodowaną infrastrukturę.
 
   Przypomnijmy, że po sierpniowych nawałnicach i powodziach m.in. w gminie Bogatynia i Ropczyce na liście jednostek poszkodowanych w wyniku powodzi znajduje się obecnie 18 gmin. Na liście przekazanej do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego projekt Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego jest jednym z największych.
 
Rozpoczęcie wizyty w Starostwie
W Urzędzie Gminy Cisek
 

 

×

Zapisz się do newslettera