Kamera on-line

To będzie rekordowy rok w liceach, technikach i szkołach branżowych. Tylu uczniów dawno nie było!

Zaczynamy rok szkolny z rekordową liczbą uczniów. W szkołach ponadpodstawowych rozpocznie go aż 4 100 młodych mieszkańców powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego, w tym 191 uczniów z innych powiatów – raciborskiego, gliwickiego, oławskiego, mikołowskiego, Rudy Śląskiej, Zabrza czy Dąbrowy Górniczej. Uczniowie bardzo chętnie wybierali szkoły prowadzone przez powiat, które od lat dobrze nauczają i potrafią przygotować ucznia do pracy lub dalszej edukacji na studiach. Nie każdy samorząd może pochwalić się takim zainteresowaniem.  

- Ten rok to dla nas wyzwanie, któremu sprostamy wspólnie z dyrektorami oraz całą kadrą szkolną, nasze szkoły są gotowe, za nami wakacje i czas intensywnych przygotowań, czekają pracownie specjalistyczne, a kadra jest w pełni przygotowana do nowego roku. Wyzwaniem będzie szkolnictwo zawodowe i naszym celem na kolejny rok będzie poszukiwanie nowej, specjalistycznej kadry w zakresie szkolnictwa zawodowego – podkreślił wicestarosta Józef Gisman podczas narady oświatowej w starostwie powiatowym.

Dyrektorom oraz nauczycielom owocnej pracy z młodzieżą w tym szczególnym roku życzyła Aurelia Stępień, kierownik wydziału oświaty starostwa powiatowego.

Jubileuszowe gratulacje odebrało trzech dyrektorów. Krystyna Gielas, dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych, która z oświatą związana jest od 40 lat, Małgorzata Targosz, dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w zawodzie pracuje 35 lat, z kolei dyrektor Zespołu Szkół nr 1 Ewelina Kowaś ma na swoim koncie 20-letnią pracę z młodzieżą.

W gronie dyrektorskim powitano nowego szefa Ogniska Artystycznego. Została nim Magdalena Łozińska, która wśród najważniejszych elementów, jakie chciałaby wprowadzić w Publicznym Ognisku Artystycznym wymienia szeroko rozumianą jakość. Wszystkie działania, jakie podejmie będą skierowane na całościowy rozwój artystyczny uczniów.

Dyrektorem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ponownie została Justyna Lubieniecka.

Mamy też czterech nowych nauczycieli mianowanych, którzy dziś złożyli uroczyste ślubowanie. To Iwona Winkiewicz i ks. Piotr Mandela z Zespołu Szkół nr 1 oraz Agata Białas i Marek Chodakowski z Zespołu Szkół Specjalnych.

- To był pracowity staż, który trwał 2 lata i 9 miesięcy, jestem bardzo zadowolona z atmosfery w jakiej przebiegał, moim opiekunem była Agnieszka Garstka. Chcę dalej się rozwijać i kształcić, uczę klas 1-3, dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, a to szczególny i wymagający rodzaj pracy – powiedziała Agata Białas.

W szkołach ponadpodstawowych startują nowe kierunki nauczania. To technik cukiernik w Zespole Szkół nr 1, nabór zakończył się powyżej oczekiwań, we wrześniu naukę rozpocznie tam cała 30-osobowa klasa. Poza nauką dyrektorzy i wychowawcy będą chcieli zwrócić szczególną uwagę na ruch.

- Stawiamy na aktywność fizyczną młodzieży, która pokochała tablety i smartfony, chcemy młodych ludzi zmotywować jeszcze bardziej do aktywności ruchowej poprzez większą ilość przeróżnych działań w szkołach, one będą odczuwalne – zaznaczył wicestarosta Józef Gisman.

AL

Relacja na Facebooku powiatu.

rek2.jpeg

rek3.jpeg

rek4.jpeg

rek5.jpeg

rek6.jpeg

rek7.jpeg

rek8.jpeg

rek9.jpeg

rek1.jpeg

×

Zapisz się do newslettera