Kamera on-line

Zakaz korzystania z wód Starorzecza Odry w m. Januszkowice do dnia 30.09.2023 r.

Przedłuża się okres obowiązywania rozporządzenia Wojewody Opolskiego nr 05110/P/14/2023 z dnia 9 maja 2023 r., wprowadzający zakaz korzystania z wód Starorzecza rzeki Odry w miejscowości Januszkowic na odcinku od km 0+300 do km 1+500. Zakaz obejmuje następujące działki:

- 1217/1, obręb Januszkowice, gm. Zdzieszowice,

- 1185/3, obręb Januszkowice, gm. Zdzieszowice,

- 1133, obręb Januszkowice, gm. Zdzieszowice,

- 1135, obręb Januszkowice, gm. Zdzieszowice,

- 1136, obręb Januszkowice, gm. Zdzieszowice,

- 1201/1, obręb Januszkowice, gm. Zdzieszowice.

Zakaz korzystania z wód obowiązuje do dnia 30.09.2023 r.

Wprowadzony zakaz ma na celu ochronę zdrowia ludzkiego oraz ułatwienie pracy odpowiednim służbom inspekcji i straży.

Jednocześnie przypomina się o obowiązującej informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dot. zakazu korzystania z wód Odry do pojenia zwierząt. Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 852/2004 w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta należy używać do ich pojenia wyłącznie wody pitnej i/lub wody czystej.

PDFRozporządzenie porządkowe WO Nr 0510_P_14_2023 z dnia 09 maja 2023 r.pdf (1,96MB)

PDFRozporządzenie porzadkowe nr 0510_P_27_2023 WO z dnia 29.08.2023 r.pdf (2,09MB)

PDFRozp. 0510.P.22.2023 Januszkowice zm. do 31.08 podpisane.pdf (172,44KB)

PDFRozporządzenie WO Nr 0510.P.21.2023 z dnia 30.06.2023 r.pdf (189,91KB)

×

Zapisz się do newslettera