Kamera on-line

Powiat w wielkim wojewódzkim projekcie. Samorządy łączą siły i budują dużą sieć zespołów doradztwa zawodowego

Powiat kędzierzyńsko-kozielski wśród liderów dużego wojewódzkiego projektu sieci nowoczesnego doradztwa zawodowego. Nasz samorząd pozyskał pół mln zł na rozbudowę sieci doradczej i razem z innymi samorządami już od października zdecydowanie rozszerzy swoje możliwości, to oznacza szybki i skoordynowany przepływ informacji i działań nie tylko na szczeblu jednego powiatu ale całego województwa opolskiego.

- Wzmacniamy działania na styku biznesu, szkół i rynku pracy. Zyskają na tym mieszkańcy i to w każdym wieku. Chodzi o jeszcze skuteczniejsze ukierunkowywanie młodych ludzi już na etapie szkoły podstawowej, ale sieć wspierać będzie także osoby starsze, szukające zawodu, poprzez rozwijanie ich kompetencji na studiach czy kursach – zaznacza starosta Paweł Masełko.  

Człowiek uczy się przez całe życie - mówili eksperci rynku pracy. I o tym wkrótce będą mogli przekonać się mieszkańcy powiatu i regionu. Na ręce starostów wszystkich powiatów województwa opolskiego, a także przedstawicieli Miasta Opola umowy przekazała wicemarszałkini Zuzanna Donath-Kasiura. 

- Bardzo ważne jest, abyśmy przede wszystkim uświadomili sobie i wszystkim mieszkańcom, że praca to nie tylko obowiązek, ale przede wszystkim sposób na realizację siebie. Nie tylko możliwość zarabiania pieniędzy, ale także rozwijanie swoich kompetencji, umiejętności i zmienianie na lepsze świata wokół nas. Dzisiaj mówimy nie tylko o kształceniu zawodowym, mówimy o kształceniu ustawicznym, a także o edukacji wyższej, czyli wiedzy naukowej, to wszystko się ze sobą łączy, jeżeli będziemy pokazywać ludziom, że uczymy się przez całe życie to myślę, iż uświadomimy sobie, że zmiana pracy nie jest problemem, ale nowym wyzwaniem – mówiła Zuzanna Donath-Kasiura.

- Województwo Opolskie wielkimi krokami rozpoczyna realizację wielkiego przedsięwzięcia. Jest to wielki projekt, w którym nawiążemy współpracę ze wszystkimi powiatami naszego regionu, w tym Miastem Opole, a także Instytutem Śląskim w Opolu. Razem Wojewódzki Urząd Pracy, Samorząd Województwa Opolskiego, Opolskie Centrum Edukacji i Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki będzie działać w zakresie budowania koordynacji i monitorowania wszelkich działań w województwie związanych z kształceniem przez całe życie. Tak naprawdę dzisiaj mamy mnóstwo ofert w tym zakresie kierowanych zarówno do dzieci, jak i osób starszych, natomiast czas najwyższy, aby podjąć skoordynowane działania na szczeblu samorządów w zakresie budowania i koordynacji – z jednej strony przepływu informacji o tej dostępnej ofercie, żeby każdy mieszkaniec naszego regionu był świadomy tego, w czym może sobie wybierać i na jakich warunkach z tego wsparcia korzystać, chociażby ze środków europejskich, a z drugiej strony chcemy budować aktywne doradztwo zawodowe, które jest obecne w zakresie wspierania osób starszych, natomiast w przypadku młodzieży uważam, iż powinniśmy wzmocnić działania, szczególnie na pograniczu biznesu, szkół i rynku pracy. Dzisiaj pierwsze spotkanie inauguracyjne z naszymi partnerami, a kolejne trzy lata to wymierne działania, które stoją przed nami – mówił dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Maciej Kalski.

Cały projekt opiewa na ponad 21 mln zł, a pieniądze pochodzą z funduszy europejskich. Celem głównym jest skoordynowanie prowadzonych w regionie działań, służących wspieraniu uczenia się przez całe życie, w tym również kształcenia zawodowego. Powstanie sieć wsparcia doradztwa zawodowego, czyli działających w każdym powiecie zespołów, skupiających przede wszystkim doradców zawodowych, przedsiębiorców, nauczycieli i przedstawicieli organizacji pozarządowych. Zbudowany zostanie portal oraz mobilny punkt upowszechniania (Edubus), których celem będzie promocja uczenia się przez całe życie oraz kształcenia zawodowego. Naukowcy przeprowadzą kompleksowe badania związane z problematyką kształcenia ustawicznego i doradztwa zawodowego w województwie opolskim, dotyczące zarówno diagnozy stanu, jak i potrzeb mieszkańców w tym względzie. W ramach tego projektu Wojewódzki Zespół Koordynacji ds. uczenia się przez całe życie, działając przy Zarządzie Województwa Opolskiego, będzie wdrażać Zintegrowaną Strategię Umiejętności 2030 na poziomie regionalnym.

AL

Relacja wideo na profilu powiatu na FB.

O projekcie mówi Radio Opole TU

pro1.jpeg

pro2.jpeg

pro3.jpeg

pro4.jpeg

 

×

Zapisz się do newslettera