Kamera on-line

Rozpoczął się remont drogi Roszowice-Biadaczów

Ruszyły prace drogowe na odcinku Roszowice-Biadaczów. Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu remontuje tam drogę na długości niespełna 1 km. Kierowcy muszą się więc liczyć z utrudnieniami w tym rejonie. Roboty potrwają do połowy listopada i kosztować będą prawie 1 mln zł.  

Prace obejmują przebudowę nawierzchni drogi powiatowej nr 1403 O Roszowice - Biadaczów na odcinku: skrzyżowanie drogi powiatowej nr 1404 O (ul. Bełk) - szkoła w Cisku wraz poszerzeniem nawierzchni, budową odwodnienia liniowego ze studzienkami ściekowymi oraz przełożeniem chodnika w miejscowości Cisek. Prace obejmują również ułożenie warstwy wyrównawczej, na którą zostanie położona siatka stalowa zabezpieczona mieszanką mineralno - asfaltową na zimno oraz wykonanie warstwy wiążącej a następnie ścieralnej z mieszanek mastyksowo-grysowych.
Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 „Inwestujemy w Twoją przyszłość”.
1.jpeg
 
×

Zapisz się do newslettera