Kamera on-line

Mieszkańcy powiatu stawiają na przedsiębiorczość - świadczy o tym duże zainteresowanie szkoleniem

 

 

W środę 27 października 2010 r. Lokalny Punkt Informacyjny w Kędzierzynie – Koźlu zorganizował w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie – Koźlu szkolenie dla wszystkich chętnych, którzy chcą poznać zagadnienia związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej.
 
Starosta Józef Gisman podczas otwarcia szkolenia
 
Uczestników powitał Starosta Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego Józef Gisman, a następnie pracownicy Lokalnego Punktu Informacyjnego z Kędzierzyna – Koźla pokrótce przedstawili informację o prawnych formach działalności gospodarczej. Po krótkiej prezentacji Pani Katarzyna Czubek z Powiatowego Urzędu Pracy (PUP) z Kędzierzyna – Koźla przedstawiła możliwości uzyskania wsparcia ze środków jakimi dysponuje PUP na rozpoczęcie działalności gospodarczej ze funduszu pracy dostępnych dla urzędu w Kędzierzynie – Koźlu.

Uczestnicy szkolenia


Następnie Pani Iwona Paliga z kędzierzyńskiego Urzędu Skarbowego przedstawiła wymogi rejestracyjne działalności gospodarczej w Urzędzie Skarbowym, a Pani Jadwiga Zając – Hering z kędzierzyńskiego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zaprezentowała wymogi rejestracyjne działalności gospodarczej w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. W ostatniej części szkolenia Pan Rafał Klimek z Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki z Opola zaprezentował zebranym możliwości rozpoczęcia działalności gospodarczej ze środków unijnych.

Starosta Józef Gisman podczas prezentacji prelegentów na szkoleniu
 

×

Zapisz się do newslettera