Kamera on-line

Dyrektor kozielskiego liceum z nagrodą marszałka województwa

Małgorzata Targosz, dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Kędzierzynie-Koźlu, została uhonorowana Nagrodą Marszałka Województwa Opolskiego za szczególne osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i rozwoju edukacji oraz za zaangażowanie w proces kształcenia młodego pokolenia naszego regionu. Małgorzata Targosz została doceniona za swą aktywną działalność w wielu przestrzeniach związanych z edukacją i na rzecz edukacji, za łączenie różnych sił i podmiotów, by wspólnie pracować nad budowaniem edukacji, która będzie odpowiedzią na wyzwania stojące przed uczniami polskich szkół.

Wszystkie te działania sprawiają, że szkoła prowadzona przez samorząd powiatowy jest szkołą, która nieustannie się rozwija w kierunku budowania edukacji na miarę potrzeb XXI wieku. Małgorzata Targosz była jedyną wyróżnioną ze szkół ponadpodstawowych powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego. Wyróżnienie odebrała podczas Regionalnego Święta Edukacji zorganizowanego w Opolu.

Dyrektor I LO wyjątkowo aktywnie działa na polu edukacyjnym. W ostatnim czasie zorganizowała dla nauczycieli i dyrektorów szkół Opolszczyzny konferencję popularnonaukową pn. „Ocenianie VS docenianie”, której celem było zainicjowanie dyskusji o szkolnej ocenie i zainspirowanie innych do zmian w wewnątrzszkolnych systemach oceniania. Jest współautorką publikacji „Szkoła poza horyzont 2”, która powstała we współpracy z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie. Celem projektu było upowszechnienie najciekawszych rozwiązań stosowanych w szkołach. Wprowadziła w szkole trzy programy profilaktyczne: „Lustro”, „Tutoring szkolny” i RESQL, które uwspólniły szereg działań nauczycieli związanych z pracą nad poprawą kondycji psychicznej uczniów i budowaniem ich poczucia własnej wartości. Dzięki tej pracy szkoła jest postrzegana jako miejsce przyjazne dla uczniów w kontekście fizycznym i społecznym oraz została wyróżniona tytułami: Bezpieczna Szkoła oraz Szkoła Myślenia Pozytywnego.

Wprowadziła kierowaną przez siebie placówkę do sieci Szkół Uczących Się, w której nauczyciele nieustannie podejmują działania skupione na doskonaleniu procesu uczenia się uczniów takie jak praca z ocenianiem kształtującym, myśleniem krytycznym i  pięcioma strategiami uczenia się, współpraca nauczycieli oraz rozproszone przywództwo edukacyjne dyrektora, który dzieli się odpowiedzialnością z innymi oraz wzmacnia liderów nauczycielskich.

Pozyskała z różnych źródeł środki zewnętrzne na doposażenie szkoły, szkolenia nauczycieli i działalność uczniowską. Były to między innymi projekty Ekopracownia OZE, Program Narodowego Czytelnictwa, Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży, Erasmus+ oraz inne małe granty na realizację projektów uczniowskich.

Nasze gratulacje!

Pełna lista nagrodzonych osób pod linkiem TU

AL

mał1.jpeg

mał2.jpeg

mał3.jpeg

mał4.jpeg

 

 

×

Zapisz się do newslettera