Kamera on-line

Koncert finałowy festiwalu Silesia-Pradziad

19 XI (piątek), godz. 18:00 – Hotel Centralny - koncert symfoniczny.

Sławomir Chrzanowski – dyrygent, Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Zabrzańskiej.
W programie: Fryderyk Chopin: Polonez A-dur, Walc a-moll, Walc Es-dur, Piotr Czajkowski: Kaprys włoski, suita z baletu Jezioro łabędzie, Maurice Ravel: Bolero.
 
Jacek Woleński - współdyrektor artystyczny festiwalu Silesia-Pradziad został tegorocznym laureatem nagrody marszałka województwa opolskiego  za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechnianiu kultury za rok 2010. Prowadzi wszechstronną działalność. Jest konferansjerem, dziennikarzem muzycznym,  organizatorem życia muzycznego, stałym współpracownikiem Filharmonii Zabrzańskiej, Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej i Radia Piekary. Opatrywał słowem koncerty większości polskich orkiestr, w tym Filharmonii Narodowej, WOSPR, NOSPR, Sinfonii Varsovii, Orkiestry Radiowej „Amadeus”, Polskiej Orkiestry Radiowej, oraz wielu zagranicznych, jak Chicago Chamber Orchestra, Josef Lanner Orchester, Vienna Jazz Orchester, Juilliard Quintett, Wiener Kammerorchester; komentuje koncerty szeregu festiwali, jak organowe w Kluczborku, Wołowie, Namysłowie, Oleśnicy, Zabrzu, „Muzyka i Architektura” w Toruniu, Mikołowskie Dni Muzyki; dyrektor artystyczny festiwali: Głogówecki Festiwal im. L.v.Beethovena, „4 pory roku” w Kielczy, Loretańskie Wieczory Organowe w Głogówku, „Silesia-Pradziad” w Kędzierzynie Koźlu; pomysłodawca i kierownik artystyczny festiwali: im. M. Brosiga w Paczkowie, C.M.von Webera w Pokoju, Lądeckie Lato Muzyczne w Lądku Zdroju, „Piekarski Salon Muzyczny” w Piekarach Śląskich, „Koncerty pod renesansowym stropem” w Tarnowskich Górach, „Muzyczne fascynacje” w Radzionkowie, „Muzyczne czwartki u św. Jacka” w Bytomiu, Muzyczna Akademia Zdrowia w GCR „Repty”, „Muzyka w starych kościołach Miechowic”.
jacek.jpegDyrektor naczelny i artystyczny Filharmonii Zabrzańskiej Sławomir Chrzanowski - urodził się w Rybniku w 1961 roku. Studia muzyczne odbył w Akademii Muzycznej w Katowicach, gdzie w 1986 roku ukończył Teorię Muzyki, a w 1986 roku Dyrygenturę Symfoniczną w klasie prof. Karola Stryi. Już podczas studiów rozpoczął współpracę z uczelnianym Zespołem Muzyki XX wieku, którym dokonał kilku światowych prawykonań utworów kompozytorów współczesnych.
W latach 1985-1990 prowadził orkiestry - kameralną i symfoniczną Państwowego Liceum Muzycznego w Katowicach.
Wraz z tymi zespołami uczestniczył w międzynarodowych festiwalach muzycznych /Festiwal Orkiestr Kameralnych w Ahrensburgu - Niemcy, "Musica senza frontiere" w Bolonii - Wiochy/, występował także w Berlinie na specjalnym koncercie z okazji 50-tej rocznicy wybuchu II wojny światowej.
W 1987 roku brał udział w Międzynarodowym Kursie dla Młodych Dyrygentów w Weimarze u prof. Kurtta Sanderlinga, gdzie prowadził koncert finałowy. W roku 1991 uczestniczył w Międzynarodowym Konkursie Dyrygenckim w Trento - Włochy.
W 1990 roku w wyniku konkursu objął stanowisko Dyrektora Naczelnego i Artystycznego Filharmonii Zabrzańskiej, którą prowadzi do dziś. Razem z tą orkiestrą dał ponad 1200 koncertów na różnych estradach w kraju i zagranicą.
Dyrygował na festiwalach /"Gaude Mater" w Częstochowie, "Viva il Canto" w Cieszynie, "Zabrzański Festiwal Muzyki", im. Krystyny Jamroz w Busku-Zdroju, Trnawska Wiosna Muzyczna w Trnawie i in./ Wielokrotnie dyrygował imprezami cyklicznymi - "Nieszpory Ludźmierskie", "Koncert Trzech Polskich Tenorów". Ponad 30 razy prowadził koncerty - również wielkie imprezy charytatywne - z udziałem największego polskiego tenora Wiesława Ochmana. Dokonał nagrań CD, a także rejestracji archiwalnych dla Polskiego Radia i Telewizji Polskiej. Ze swoją orkiestrą występował za granicą - w Rosji, Czechach, Słowacji i Japonii.
W latach 1991-1995 był dyrektorem artystycznym Filharmonii w Rybniku.
Dyrygował większością polskich orkiestr filharmonicznych i kameralnych, z którymi prowadzi stałą współpracę/, a także NOSPR w Katowicach i Radiową Orkiestrą Symfoniczną w Krakowie.
Podczas swoich koncertów dokonał wielu światowych prawykonań utworów, m.in. Bogusława Schaeffera, Andrzeja Dziadka i Gheorge Zamfira. Regularnie występuje z orkiestrą Filharmonii Ostrawskiej, oraz zespołami operowymi w Bytomiu i Lwowie.
Kilkakrotnie gościł w USA, gdzie obok koncertów prowadził także wykłady otwarte dla studentów z zakresu historii muzyki polskiej.
Chrzanowski%201.jpegOrkiestra Symfoniczna Filharmonii w Zabrzu powstała wiosną 1950 r. jako Filharmonia Górnicza Związku Zawodowego Górników. Początkowo zasadniczym celem działalności powstałego zespołu symfonicznego było propagowanie i popularyzacja muzyki - w najszerszym tego słowa znaczeniu - wśród klasy robotniczej śląskich zakładów pracy. Drugim nurtem działalności - szczególnie pielęgnowanym do dziś, jest akcja koncertów dla dzieci i młodzieży ze specjalnie przygotowanymi programami.
Pierwsze lata działalności orkiestry to przede wszystkim prezentacje muzyki lżejszego gatunku - operowej, operetkowej, rozrywkowej oraz popularnych utworów z ,,klasyki". Z biegiem czasu profil zespołu zaczął się zmieniać w kierunku programów typu filharmonicznego, który to styl pracy orkiestra obecnie reprezentuje w stopniu wysoce profesjonalnym. Potwierdzeniem tego faktu mogą być programy koncertów, ale przede wszystkim nazwiska solistów krajowych i zagranicznych. Ogromna praca muzyków, oraz jej efekty zostały w połowie lat 80-tych dostrzeżone u władz. Zniknął tytuł "Filharmonia Górnicza" - w zamian zespół otrzymał nazwę Państwowej Filharmonii, co było wyrazem uznania jej osiągnięć.
W ponad 50-letniej działalności Orkiestry koncertowali z nią najwybitniejsi artyści z kraju i zagranicy: Wiesław Ochman, Andrzej Hiolski, Zdzisława Donat, Grażyna Brodzińska, Bogna Sokorska, Paulos Raptis, Bernard Ładysz, Romuald Tesarowicz, Piotr Paleczny, Krystian Zimermann, Krzysztof Jabłoński, Waldemar Malicki, Halina Czerny-Stefańska, Ewa Pobłocka, Konstanty Andrzej Kulka, Krzysztof Jakowicz, Bartłomiej Nizioł, Wanda Wiłkomirska, Kaja Danczowska, Grzegorz Fitelberg, Karol Stryja, Jerzy Katlewicz, Wojciech Michniewski, Jerzy Salwarowski, Marek Pijarowski, Laszlo Baranyay /Węgry/, Iyrkki Myllarinen /Finlandia/, Tsung Yeh, Adam Rosenbloom, Lance Friedel /USA/, Takako Takahashi , Shiro Hatae /Japonia/, Ernest Werner Seiler, Benno Schollum /Austria/, Marco Capelli, Ciro di Giovanni /Włochy/, Tai Wai Li /Chiny/, Iwan Iwanow, Kałudi Kałudow, Bożydar Nikołow /Bułgaria/, Galina Wernygora /Ukraina/ i wielu innych.
Obok wszystkich ważniejszych estrad koncertowych w kraju, orkiestra Filharmonii Zabrzańskiej kilkakrotnie koncertowała w Rosji, Słowacji, Węgrzech, Czechach, Niemczech i Japonii. Uczestniczyła w międzynarodowych festiwalach m. in. "Gaude Mater" w Częstochowie, im. Jana Kiepury w Krynicy, im. Krystyny Jamruz w Busku - Zdroju, Śląskiej Trybunie Kompozytorów w Katowicach, Festiwalu Gwiazd w Międzyzdrojach, Festiwalu Silesia Pradziad i innych.
Orkiestra nagrała dwie płyty CD, oraz zarejestrowała dwa archiwalne programy dla TVP - z udziałem Piotra Palecznego, oraz Trzech Polskich Tenorów - Zdunikowskiego, Stachura, Morka.
Repertuar orkiestry preferuje utwory epoki klasycyzmu i wczesnego romantyzmu, chętnie sięgają także po dzieła współczesne - szczególnie kompozytorów szkoły śląskiej. W stałych cyklach prezentowane są estradowe wykonania oper i operetek. W sezonie artystycznym zespół przygotowuje około 20 programów symfonicznych, 5 oratoryjnych, kilka rozrywkowych oraz 10 osobnych programów w cyklicznej akcji dla dzieci i młodzieży. Obecnie koncertują średnio 10 razy w miesiącu w siedzibie orkiestry jak i na estradach całego kraju.
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii w Zabrzu liczy 60 muzyków, zaś jej dyrektorem naczelnym i artystycznym jest od 1990 roku Sławomir Chrzanowski.
 
×

Zapisz się do newslettera