Kamera on-line

Za zasługi dla województwa

Józef Tworek – członek Zarządu Petrochemii Blachownia S.A. oraz Andrzej Wróbel – dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury odebrali wczoraj(26.10) honorowe odznaczenia „Za Zasługi Dla Województwa Opolskiego”. Podczas sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego to zaszczytne wyróżnienie wręczyli: Artur Rolka – reprezentujący marszałka województwa, starosta powiatu Józef Gisman, przewodnicząca Rady Powiatu Danuta Wróbel, oraz radny powiatowy Leon Piecuch, który w imieniu klubu HDK RP wystąpił z wnioskiem o nadanie odznaczeń. – Gratuluję i jednocześnie dziękuję wam za wsparcie udzielane nam wielokrotnie w różnych sytuacjach także na podłożu kulturalnym – powiedział starosta powiatu Józef Gisman.

Przyznanie tej odznaki jest aktem uhonorowania osoby lub instytucji za szczególne zasługi dla regionu Śląska Opolskiego. Nadaje się ją podmiotom, które w istotny sposób przyczyniły się do rozwoju województwa opolskiego, powiatu, gminy lub jednostki w której działają, wzbogacając dorobek regionu w dziedzinach takich jak np. przemysł, budownictwo, służba zdrowia, edukacja, kultura, itp.
2.jpeg
4.jpeg
1.jpeg
3.jpeg 
 
×

Zapisz się do newslettera