Kamera on-line

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim w 2024 r.

Szczegóły tu:

×

Zapisz się do newslettera