Kamera on-line

Przebudowa drogi powiatowej nr 1403 O Roszowice – Biadaczów

Dzięki staraniom Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego zostanie zrealizowana znacząca inwestycja pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1403 O Roszowice – Biadaczów”. Wykonanie projektu rozpocznie się 11 października 2010 roku, a jego zakończenie planowane jest na 30 listopada 2010 roku.

Jednym z największych problemów społeczeństwa w gminie Cisek jest ciągłe zalewanie i podtapianie lokalnych dróg powiatowych, co istotnie wpływa na całą infrastrukturę w gminie. Podmywanie drogi skutkuje jej zniszczeniem i szczerbieniem, powstają koleiny, ubytki, co powoduje utrudnienie płynności poruszania się pojazdów i bezpieczeństwa ruchu.
 
Projekt obejmuje przebudowę odcinka drogi lokalnej o kategorii dróg powiatowych na terenie gminy Cisek. Jego celem jest poprawa jakości drogi powiatowej stanowiącej oś komunikacyjną przeważającej części gminy, poprzez przebudowę drogi na najbardziej zniszczonym odcinku.
 
Zrekonstruowany odcinek drogi jest odcinkiem, który służy przede wszystkim mieszkańcom w dojeździe od Urzędu Gminy, a także bezpośrednio do szkoły, Gminnego Ośrodka Kultury i Ośrodka Pomocy Społecznej. Jest to także główna droga dla przedsiębiorców i organizacji pozarządowych, których siedziby są zlokalizowane w centrum gminy i bezpośrednio przy drodze.
 
Wartość realizowanej inwestycji wynosi 985 645,42 PLN. Dzięki efektywnemu zarządzaniu władz kwota ta jest niższa o ok. 20% od kwoty planowanej w projekcie. 85% wartości inwestycji - 837 798,60 PLN dofinansowane zostanie ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego, natomiast wkład własny z budżetu powiatu wyniesie 147 846,82 PLN.
 
Obecnie droga Roszowice - Biadaczów jest w bardzo złym stanie.
Droga Roszowice-Biadaczów dziś
 
Dzięki zrealizowaniu inwestycji zwiększy się atrakcyjność danego miejsca, poprawi ład przestrzenny, usprawni ruch, a w szczególności zapewniona zostanie trwała infrastruktura na wypadek zagrożeń natury.
 
Realizowany projekt jest pierwszym etapem poprawy infrastruktury drogowej na terenie gminy Cisek. Dzięki staraniom władz powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego planowane są kolejne inwestycje.

 

×

Zapisz się do newslettera