Kamera on-line

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE

Zagrożenie: przekroczenie stanu alarmowego

Stopień zagrożenia: 3 (w skali 3-stopniowej)

Ważność:  od godz. 12:00 dnia 30.09.2010 do godz. 12:00 dnia 02.10.2010
 
Obszar: Rejon hydrologiczny III - dorzecze środkowej i górnej Odry

Przebieg: Na odcinku Odry od Chałupek do Malczyc będą występowały wahania stanów wody powyżej stanów ostrzegawczych. W zlewniach Małej Panwi, Stobrawy, występują wzrosty stanów wody, zwłaszcza w środkowych i dolnych odcinkach rzek. Możliwe są lokalne przekroczenia stanów alarmowych. W ciągu następnych dni prognozowane jest powolne opadanie stanów wody.
 
Uwagi: Brak.
 
O zaistniałych zdarzeniach i podjętych działaniach proszę na bieżąco
informować PCZK,
Po godz. 15-tej : SK PSP Kędzierzyn-Koźle
tel. 77 482 33 78 ; 77 482 33 79, fax 77 482 33 80
 
×

Zapisz się do newslettera