Kamera on-line

Lokalny Punkt Informacyjny w Kędzierzynie – Koźlu zaprasza na szkolenia

Zestaw
Lokalny Punkt Informacyjny w Kędzierzynie – Koźlu
zaprasza na szkolenia
 
 
27 października 2010 r. (środa)
 
dla wszystkich chętnych, którzy chcą poznać zagadnienia związane
z rozpoczęciem działalności gospodarczej.
 
Przedstawią je przedstawiciele Urzędu Skarbowego,
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
Powiatowego Urzędu Pracy w Kędzierzynie - Koźlu
oraz Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu.
 
 
 
28 października 2010 (czwartek)
 
dla wszystkich chętnych, którzy chcą poznać aplikacje internetowe,
w których przygotowuje się wnioski o dotację
z RPO WO 2007-2013, POIG 2007-2013,
POKL 2007-2013, POWT 2007-2013.
 
Na spotkanie można przynieść laptopy, gdyż zajęcia będą prowadzone także
z wykorzystaniem Internetu.
 
 
 
 
Obydwa szkolenia odbędą się w sali posiedzeń nr 5
w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie – Koźlu
przy Placu Wolności 13 w godz. 9.00. – 12.00.
 
 
 
Wszelkich informacji o szkoleniach można uzyskać
pod numerem telefonu 77 40 52 755
lub w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego
w Kędzierzynie – Koźlu przy Placu Wolności 1.
 
 
 
×

Zapisz się do newslettera