Kamera on-line

Konkurs fotograficzny „Jak zmienia się opolskie dzięki Funduszom Europejskim”

 Zestaw logo LPI
 

 Konkurs RPO

     3 września 2010 roku Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 podjął uchwałę nr 5537/2010 r. dotyczącą zmiany uchwały nr 5373 w sprawie ogłoszenia konkursu fotograficznego "Jak zmienia się Opolskie dzięki Funduszom Europejskim".
 
     Uchwała wprowadza zmiany w Regulaminie Konkursu, które mają na celu uproszczenie procesu zgłaszania prac do Konkursu. Szczegółowe informacje nt. zgłaszania prac na konkurs znajdują się na stronie www.konkurs-foto.opolskie.pl w zakładce Zgłoszenia.
 
     Zmiany dotyczą:
  1. usunięcia obowiązku przesyłania zdjęć w formie papierowej,
  2. wprowadzenia możliwości zgłaszania prac za pomocą poczty elektronicznej,
  3. wprowadzenia możliwości uzupełnienia wymaganej regulaminem dokumentacji przed zakończeniem terminu konkursu, w przypadku przesłania niepełnego zgłoszenia.
     Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od 09.08.2010 r. do 30.09.2010 r. w godzinach pracy urzędu przesłać fotografie w wersji elektronicznej w postaci płyty CD/DVD pocztą, lub przesyłką kurierską, bądź dostarczyć osobiście do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.
 
     Fotografie zgłaszane do Konkursu muszą być związane tematycznie z projektami realizowanymi i/lub zrealizowanymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2007-2013.
 
     Zaktualizowany regulamin konkursu można pobrać ze strony:
 
 

 
×

Zapisz się do newslettera