Kamera on-line

Dla organizacji pozarządowych

Uchwałą nr 11067/2023 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 27 listopada 2023 roku rozpoczęto konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowego Sejmiku Województwa Opolskiego i nadania Statutu Młodzieżowego Sejmiku Województwa Opolskiego.

Termin konsultacji:  od dnia 29 listopada 2023 r. do dnia 13 grudnia 2023 r.

Szczegółowe informacje dotyczące harmonogramu oraz sposobu zgłaszania uwag znajdziecie Państwo na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządu Województwa Opolskiego pod ścieżką:

MENU PRZEDMIOTOWE – Współpraca z organizacjami pozarządowymi – Konsultacje projektów aktów prawnych dot. NGO - Konsultacje projektów aktów prawa miejscowego - Ogłoszenia konsultacji projektów aktów prawa miejscowego,

oraz pod bezpośrednim linkiem:

https://bip.opolskie.pl/2023/11/zaproszenie-do-konsultacji-projektu-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-utworzenie-mlodziezowego-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-i-nadania-statutu-mlodziezowego-sejmiku/

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Biurem Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego pod numerem telefonu: 77 44 67 847 lub adresem e-mail: bdo@opolskie.pl

 

×

Zapisz się do newslettera