Kamera on-line

Powstaje wojewódzka sieć doradztwa zawodowego

Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski przystąpił do realizacji projektu „Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie” w ramach naboru pt. „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych”.  Jego realizatorem z ramienia powiatu będzie Centrum Kształcenia Zawodowego w Kędzierzynie-Koźlu.

Projekt zakłada utworzenie i umacnianie regionalnej sieci partnerstw w zakresie doradztwa zawodowego i uczenia się przez całe życie. Celem sieci będzie rozwijanie współpracy w obszarze edukacji, rynku pracy i gospodarki oraz podejmowanie inicjatyw w zakresie upowszechnianie kształcenia całożyciowego, rozwoju doradztwa zawodowego i realizacja zadań ukierunkowanych na jeszcze lepsze dopasowanie kształcenia do rynku pracy.

5 grudnia 2023 roku, dzięki uprzejmości Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kędzierzynie-Koźlu Pani Grażyny Jóźwin, w sali spotkań tej placówki odbyło się pierwsze robocze spotkanie w ramach realizacji projektu. Spotkanie rozpoczęli Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego dr Ireneusz Wiśniewski wraz z Kierownikiem Wydziału Oświaty Panią Aurelią Stępień przekazując uczestnikom najważniejsze informacje o etiologii projektu oraz celach przyjętych przez powiat do realizacji.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kędzierzynie-Koźlu, Powiatowego Urzędu Pracy, Ochotniczego Hufca Pracy, Kędzierzyńsko-Kozielskiego Parku Przemysłowego, kierownicy kształcenia praktycznego i doradcy zawodowi szkół ponadpodstawowych.  Omówiono cele i założenia projektowe, kędzierzyńsko-kozielski rynek pracy w powiązaniu z barometrem zawodów i ofertą edukacyjną oraz zasady promocji i upowszechniania projektu. Wszyscy uczestnicy spotkania potwierdzili chęć współpracy i są otwarci na realizację działań projektowych.

12 grudnia odbędzie się kolejne spotkanie realizowane w ramach powiatowej sieci partnerstw pt. „Doradztwo zawodowe w Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030 – spotkanie eksperckie dedykowane doradcom zawodowym powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego”. Celem wydarzenia będzie wypracowanie koncepcji praktycznego wdrażania założeń ZSU 2030 w pracy zawodowej oraz na rzecz realizacji wysokiej jakości doradztwa zawodowego z uwzględnieniem kompetencji i kwalifikacji kluczowych dla rozwoju regionu. Tego samego dnia zaplanowano także wizytę studyjną dla szkolnych doradców zawodowych w firmie A. Berger Polska Sp. z o.o. w trakcie której doradcy zapoznają się z wdrażanym i udoskonalanym na przestrzeni lat modelowym systemem szkolenia pracowników młodocianych.

ro1.jpeg

ro2.png

ro3.jpeg

ro4.png

ro5.png

ro6.png

 

×

Zapisz się do newslettera