Kamera on-line

Nowoczesna edukacja zaczyna się w Kędzierzynie-Koźlu. Wystartował duży projekt z udziałem samorządów z całego regionu

Powiat kędzierzyńsko-kozielski chce jeszcze lepiej ukierunkowywać młodych ludzi do zawodu, a także odpowiedniego dla nich kierunku kształcenia, opracowany przez Centrum Kształcenia Zawodowego w Kędzierzynie-Koźlu system doradztwa przynosi dobre efekty, postanowiono jednak, by wszystkie samorządy w regionie połączyć w sieć, dzięki czemu proces wyboru ścieżki edukacyjnej, a potem zawodowej, będzie bardziej precyzyjny i skuteczniejszy. Tak ma być w całym województwie, a Kędzierzyn-Koźle może posłużyć za przykład tego, jak budować nowoczesną sieć doradztwa.   

Projekt, do którego przystąpił nasz samorząd zakłada utworzenie i umacnianie regionalnej sieci partnerstw w zakresie doradztwa zawodowego i uczenia się przez całe życie. Celem sieci będzie rozwijanie współpracy w obszarze edukacji, rynku pracy i gospodarki oraz podejmowanie inicjatyw w zakresie upowszechniania kształcenia całożyciowego, rozwoju doradztwa zawodowego i realizacji zadań ukierunkowanych na jeszcze lepsze dopasowanie kształcenia do rynku pracy.

Kilkudziesięciu doradców zawodowych szkół podstawowych i ponadpodstawowych regionu, doradcy zawodowi Powiatowego Urzędu Pracy w Kędzierzynie-Koźlu, Ochotniczego Hufca Pracy w Kędzierzynie-Koźlu, przedstawicielki Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kędzierzynie-Koźlu poznawali najważniejsze założenia i cele Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030 i zastanawiali się, jak praktycznie wdrażać jej założenia w pracy zawodowej, w tym na rzecz realizacji wysokiej jakości doradztwa zawodowego z uwzględnieniem kompetencji i kwalifikacji kluczowych dla rozwoju regionu. W Kędzierzynie-Koźlu rozmawiano także o potrzebach kompetencyjnych współczesnego rynku pracy,  pokoleniach na rynku pracy oraz kompetencjach 4K.

Starosta Paweł Masełko wspólnie z dyrektorem Centrum Kształcenia Zawodowego dr Ireneuszem Wiśniewskim przedstawili uczestnikom najważniejsze założenia projektu.

Przedstawiciel  Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu, kierownik projektu Damian Hutsch, opowiedział członkom powiatowej sieci partnerstw o wojewódzkiej perspektywie projektu i innych działaniach realizowanych w ramach tej inicjatywy przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, Opolskie Centrum Edukacji, Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, partnerów na poziomie powiatów oraz Instytut Śląski. W spotkaniu uczestniczyły także: kierownik wydziału oświaty powiatu Aurelia Stępień, specjalista ds. sieciowania w obszarze edukacji Anna Tęgosik z Opolskiego Centrum Edukacji w Opolu oraz specjalista ds. merytorycznych i sieciowania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu Żaneta Sobirey.

Wizyta studyjna z kolei odbyła się w siedzibie firmy A. Berger Polska Sp. z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu, w trakcie której jej przedstawicielka Justyna Bytnar opowiedziała doradcom zawodowym o profilu działalności firmy oraz szczegółowo przedstawiła modelowy system kształcenia pracowników młodocianych. Doradcy mieli możliwość zobaczenia firmy od środka i aktualizacji swojej wiedzy zawodoznawczej w obszarze kształcenia w profesjach takich jak: operator obrabiarek skrawających, logistyk czy magazynier poprzez obserwację w rzeczywistych warunkach pracy. Wszystko po to, by w przyszłości jeszcze lepiej wspierać swoich uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjno-zawodowych. Była to także doskonała okazja do dyskusji dotyczącej trudności z jakimi szkoły oraz pracodawcy borykają się w zakresie kształcenia pracowników młodocianych oraz pogłębienia trwałej współpracy firmy ze szkołami w zakresie promocji kształcenia zawodowego i rozwoju efektywnych form doradztwa zawodowego.

Przypomnijmy, że we wrześniu Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski przystąpił do realizacji projektu „Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie” w ramach naboru pt. „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych”. Jego realizatorem z ramienia powiatu jest Centrum Kształcenia Zawodowego w Kędzierzynie-Koźlu.

- Wzmacniamy działania na styku biznesu, szkół i rynku pracy. Zyskają na tym mieszkańcy i to w każdym wieku. Chodzi o jeszcze skuteczniejsze ukierunkowywanie młodych ludzi już na etapie szkoły podstawowej, ale sieć wspierać będzie także osoby starsze, szukające zawodu, poprzez rozwijanie ich kompetencji na studiach czy kursach – mówił wówczas starosta Paweł Masełko.

Człowiek uczy się przez całe życie - mówili eksperci rynku pracy. I o tym wkrótce będą mogli przekonać się mieszkańcy powiatu i regionu. Na ręce starostów wszystkich powiatów województwa opolskiego, a także przedstawicieli Miasta Opola umowy przekazała wicemarszałek Zuzanna Donath-Kasiura. 

Cały projekt opiewa na ponad 21 mln zł, a pieniądze pochodzą z funduszy europejskich.

O projekcie pisaliśmy TU

AL

edu3.jpeg

edu4.jpeg

edu1.jpeg

edu2.jpeg

×

Zapisz się do newslettera