Kamera on-line

Nasze szkoły wśród najlepszych na Opolszczyźnie

Cztery nasze szkoły ponadpodstawowe z tarczami jakości w rankingu Perspektywy. Gratulacje dla II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika, które zaliczyło awans aż o 123 miejsca w porównaniu z rokiem poprzednim i zdobyło srebrną tarczę jakości.

Naszą srebrną szkołą techniczną jest Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich w Kędzierzynie-Koźlu.

Dwie brązowe tarcze jakości przyznano I LO im. Henryka Sienkiewicza w Kędzierzynie-Koźlu, a wśród szkół technicznych Zespół Szkół nr 3 im. Mikołaja Reja w Kędzierzynie-Koźlu.

Przystąpienie do rywalizacji „Perspektyw” nie jest dane wszystkim szkołom, by walczyć z najlepszymi, trzeba było spełnić  kryterium wejścia do Rankingu.

W rankingu 2024 analizowano wyniki 1431 liceów ogólnokształcących (spośród 2246) i 1231 techników (spośród 1755), które spełniły kryterium wejścia.

Ranking uwzględnia szkoły, w których maturę w maju 2023 r. zdawało minimum 12 maturzystów oraz w których wyniki średnie z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej. W rankingu zostały wzięte pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych oraz wyniki wszystkich egzaminów zawodowych. Dla szkół dwujęzycznych uwzględniono dodatkowo wyniki z języka obcego na poziomie dwujęzycznym. Ranking nie uwzględnia natomiast wyników matury międzynarodowej.

Głównymi adresatami Rankingu są uczniowie i ich rodzice, którzy muszą podjąć bardzo ważną decyzję dotyczącą wyboru dalszej ścieżki kształcenia. Ranking „Perspektyw” stanowi pomoc dla młodych ludzi w wyborze liceum lub technikum, które doprowadzi ich do studiów i ułatwi zdobycie wymarzonego zawodu.

Dyrektorom, nauczycielom i całej kadrze serdecznie gratulujemy!

al

ran.jpeg

×

Zapisz się do newslettera