Kamera on-line

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE

Zagrożenie: przekroczenie stanu alarmowego
Stopień zagrożenia: 3 (w skali 3-stopniowej)

Ważność: od godz. 11:50 dnia 01.10.2010 do godz. 12:00 dnia 03.10.2010

Obszar: Rejon hydrologiczny III - dorzecze górnej i środkowej Odry

Przebieg: W ciągu najbliższych 2 dni dalsze wzrosty stanów wody powyżej stanów alarmowych, spowodowanych przemieszczaniem się fal wezbraniowych, wystąpią na: Odrze w Ścinawie (o ok. 100 cm), na odcinku od Głogowa do Połęcka (o ok. 30 do ok. 40 cm) i w Słubicach (o ok. 80 cm); Widawie w Zbytowej (o ok. 25 cm) i w Krzyżanowicach (do stanu około alarmowego) oraz w ujściowym odcinku Bobru. Niewielkie wzrosty stanów wody powyżej stanu ostrzegawczego przewidywane są na Odrze w Brzegu Dolnym i Malczycach (o ok. 40 cm) i w dolnym odcinku Baryczy do stanu powyżej ostrzegawczego.
 
Od 2.10. ponowne wzrosty stanów wody powyżej stanu ostrzegawczego, spowodowane zwiększonymi odpływami ze zbiornika w Nysie (do 70 m3/s), wystąpią na Nysie Kłodzkiej w Skorogoszczy i na Odrze poniżej ujścia Nysy Kłodzkiej.
Na pozostałych rzekach i odcinkach rzek stany wody będą opadały.
 
Skutki: niebezpieczeństwo przebywania nad brzegami rzek, utrudnienia w
prowadzeniu prac w korytach rzek, podtopienia terenów bezodpływowych i
obniżonych.


×

Zapisz się do newslettera