Kamera on-line

Konsultacje dla pracodawców i nabór wniosków o środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Informacja o naborze wniosków o przyznanie środków
z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie-Koźlu ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracodawców i pracowników.

 

Kompletne wnioski przygotowane na obowiązujących drukach należy składać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Anny 11:

  1. w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Anny 11 (pokój nr 8 I piętro)

 

Wnioski w trakcie składania nie będą weryfikowane

przez pracownika Urzędu !!

 

  1. W formie elektronicznej za pośrednictwem portalu: praca. gov.pl

→ Usługi elektroniczne → Wnioski o usługi i świadczenia z urzędu → Wnioski pozostałe → Pismo do urzędu (PSZ-PU). W punkcie 3 pisma: DANE SPRAWY Rodzaj sprawy należy wpisać „Wniosek z KFS" → do pisma należy dołączyć zeskanowany, podpisany wniosek wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami (tylko i wyłącznie w formacie pdf). Wniosek należy podpisać bezpiecznym podpisem elektronicznym za pomocą ważnego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym.

UWAGA !!: Wnioski składane elektronicznie należy również złożyć w poniższych dniach i godzinach naboru.

terminy składania wniosków:

12 lutego 2024r. do 16 lutego 2024r.

w godzinach: 08:00 do 15:00

UWAGA!

Wnioski złożone w innym terminie niż wyżej wymieniony, a także wypełnione na niewłaściwym druku nie będą rozpatrywane.

 

Więcej informacji: TU

 

Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie-Koźlu zaprasza pracodawców (zatrudniających co najmniej jednego pracownika na umowę o pracę),

którzy mają siedzibę lub prowadzą działalność gospodarczą
na terenie powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego

na konsultacje w sprawie dofinansowania kształcenia

ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

                                                                                  

Środki KFS przeznaczone są na wsparcie kształcenia pracodawców

oraz pracowników zatrudnionych na umowę o pracę.

 
Konsultacje odbędą się 08.02.2024 r. oraz 09.02.2024r.

W godzinach od 9:00 do 14:00

W trakcie konsultacji można uzyskać informacje na temat zasad ubiegania się
o wsparcie, zakresu działań możliwych do sfinansowania,
warunków przyznania wsparcia,
a także wytłumaczymy, jak wypełnić wniosek.

 Prosimy o wcześniejsze umówienie wizyty drogą elektroniczną na e-mail:b.mazur-fratczak@pup-kkozle.pl, lub telefonicznie
tel. 77/ 4 82 70 41-3 wew. 127Konsultacje przeprowadzi Specjalista ds. programów:
Beata Mazur-Frątczak

Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie-Koźlu, ul Anny 11 I piętro p. nr 14

 e-mail: b.mazur-fratczak@pup-kkozle.pl

 

 

 

 

×

Zapisz się do newslettera