Kamera on-line

Polski Czerwony Krzyż dla powodzian

W godzinach popołudniowych 25 maja 2010 roku na tereny dotknięte powodziom wyruszył patrol ratownictwa Polskiego Czerwonego Krzyża z Kędzierzyna - Koźla z darami dla poszkodowanych mieszkańców.

Dzięki staraniom Zarządu Okręgowego PCK w Opolu oraz Zarządu Rejonowego PCK w Kędzierzynie - Koźlu zostały zakupione środki odkażające i czyszczące z przeznaczeniem dla mieszkańców powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego dotkniętych powodziom. W godzinach popołudniowych działacze czerwonokrzyscy z Kędzierzyna - Koźla oraz Grupa Ratownictwa PCK z Opola przekazywali te środki powodzianom w miejscowościach: Kobylice, Landzmierz, Roszowicki Las. Pomoc o łącznej wartości ponad 5500 złotych udzielono 200 osobom.
Przypominamy, że istnieje możliwość przekazywania środków finansowych dla najbardziej potrzebujących.
W tym celu, Zarząd Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolu utworzył specjalne konto bankowe na które można wpłacać pieniądze.
Bank Zachodni WBK SA I o/Opole
15 1090 2138 0000 0005 5600 0614
z dopiskiem „Powódź”
wlodek.jpeg
 
×

Zapisz się do newslettera