Kamera on-line

Pomoc niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku powodzi

Informujemy, że od dnia 1 czerwca istnieje możliwość skorzystania z programu "Powódź 2010 - pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku powodzi mającej miejsce w maju 2010 roku", który skierowany jest do osób niepełnosprawnych posiadających ważne orzeczenie o znacznym i umiarkowanym stopniu (lub orzeczenie równoważne). Poza tym z programu mogą skorzystać dzieci i młodzież niepełnosprawna, która nie ukończyła 16 roku życia.

W ramach powyższego programu każda osoba składająca wniosek na realizację "Powódź 2010" ma możliwość ubiegania się o jednorazową pomoc finansową pod warunkiem jednak, że przedstawi wraz z wypełnionym wnioskiem aktualne orzeczenie oraz dokument potwierdzający szkodę, której doznała w wyniku powodzi.

Wszystkie zainteresowane osoby powinny w związku z tym pobrać wniosek osobiście lub ze strony internetowej PFRON www.pfron.org.pl.
Wypełnione wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać do dnia 15 listopada 2010 roku w oddziale PFRON Opole ul. Koraszewskiego 8-16, tel. 77/ 423 29 90-99. O tym, czy wniosek został zakwalifikowany do realizacji wnioskodawcy zostaną poinformowani przez jednostkę PFRON zajmującą się udzielaniem dofinansowania. 

 

×

Zapisz się do newslettera