Kamera on-line

Projekt przebudowy mostu powędrował do ministerstwa

Projekt powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego dotyczący „Przebudowy ciągu dróg powiatowych nr 1403 O Roszowice – Biadaczów i 1404 O Cisek – Bierawa wraz z przebudową mostu został wysłany do Urzędu Marszałkowskiego, stamtąd powędrował do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Projekt jest elementem planu przeciwpowodziowego na terenie gminy Cisek. Obejmuje przebudowę ciągu dróg lokalnych o kategorii dróg powiatowych w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim na terenie gminy Cisek, łączących drogi wojewódzkie 427 z 410 oraz 410 i 427 z 425 z połączeniem w kierunku siedziby gminy Bierawa, a także przebudowę istniejącej przeprawy mostowej.

Po otrzymaniu pozytywnej odpowiedzi od ministerstwa, a ma ona nadejść jeszcze w lipcu, marszałek wpisze projekt do indykatywnego programu inwestycyjnego – jest to wykaz projektów o znaczeniu priorytetowym w regionie. Wówczas zostaną zarezerwowane pieniądze na ten cel, a projekt nie będzie musiał podlegać ocenie konkursowej. Wartość całkowita to ponad 54 mln zł.   

Elementem kluczowym jest przebudowa mostu, który stanowi m.in. infrastrukturę ewakuacji mieszkańców w momencie zamknięcia przejazdu przez Koźle od strony drogi wojewódzkiej nr 410 w Kobylicach. Sytuacja taka miała miejsce np. w roku bieżącym. Podniesienie niwelety mostu w stosunku do istniejących i powyżej korony wałów zlikwiduje zagrożenie podmywania konstrukcji. Gmina Cisek leży na terenie zalewowym z ciągle sukcesywnie modernizowanymi wałami przeciwpowodziowymi. W ciągu powodzi tysiąclecia w 1997 roku, jak i w roku 2010 teren gminy Cisek był najszybciej zalanym obszarem powiatu i tu woda najdłużej znajdowała się poza swoim korytem, co znacząco wpłynęło na infrastrukturę społeczną, gospodarczą, rolną, a szczególnie drogową.

×

Zapisz się do newslettera