Kamera on-line

Trzy powiaty razem dla skutecznej edukacji młodzieży

Trzy powiaty połączyły siły dla jeszcze lepszej edukacji młodzieży. W powiecie wodzisławskim odbyła się konferencja zorganizowana, po to by jeszcze skuteczniej celować w szkoły i rynek pracy z myślą o młodych ludziach. Powiat raciborski, wodzisławski i kędzierzyńsko-kozielski mają podobne wyzwania i spore doświadczenie, przed tymi samorządami też podobne problemy. Dlatego doradcy zawodowi, nauczyciele, eksperci rynku pracy oraz samorządowcy spotkali się już drugi raz, by dobrze przygotować się do nowej rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Konferencja miała charakter szkoleniowy i została zorganizowana wspólnie w tamtejszym powiatowym centrum konferencyjnym.

Otworzyli ją trzej starostwie: Leszek Bizoń z Wodzisławia Śląskiego, Grzegorz Swoboda z Raciborza i starosta kędzierzyńsko-kozielski Paweł Masełko. Nasz powiat reprezentowali także: wicestarosta Józef Gisman, członkini zarządu powiatu Bożena Łotecka, a także kierownik wydziału oświaty Aurelia Stępień.

- Przed naszą młodzieżą coraz większe wyzwania nie tylko związane z tym jaką szkołę wybrać, ale także co potem, dlatego niezwykle istotna jest świadomość rynku pracy, umiejętność podjęcia właściwej decyzji będzie kluczowa. Dlatego tak bardzo stawiamy na doradztwo zawodowe, na dobre ambitne kierunki nauczania, których nie brakuje w naszych technikach, liceach czy szkołach branżowych – mówił starosta Paweł Masełko.

– Wychodzimy tu poza powiat, a nawet poza region i patrzymy na szkolnictwo w sposób ponadregionalny wspólnie z naszymi partnerami – dodał wicestarosta Józef Gisman.

- Najważniejszą częścią naszej działalności jest młodzież, na to stawiamy, ale często rozmawiamy z naszymi przyjaciółmi z Kędzierzyna-Koźla i Wodzisławia Śląskiego, by odpowiednio reagować na to, co dzieje się na rynku pracy. W naszych budżetach oświata to największy wydatek, dlatego cieszy mnie obecność tak wielu gości od kuratora oświaty po osoby mocno zaangażowane w szkoły już bezpośrednio – zaznaczył starosta raciborski Grzegorz Swoboda.

- Jesteśmy na pięknej ziemi wodzisławskiej i cieszę się, że trzy powiaty połączyły swoje siły. Chciałbym podkreślić, że to trzy silne powiaty o czym świadczy chociażby ostatni ranking powiatów, gdzie oceniani byliśmy również za edukację młodzieży i wszystkie trzy samorządy to liderzy krajowi i wojewódzcy – podkreślił starosta wodzisławski Leszek Bizoń.

Dr Ireneusz Wiśniewski, dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego w Kędzierzynie-Koźlu przypomniał, że powiat kędzierzyńsko-kozielski już w 2012 roku stworzył szkolną sieć doradztwa zawodowego, a teraz powiat jest liderem dużego wojewódzkiego projektu realizowanego ze środków unijnych, gdzie na przykładzie Kędzierzyna-Koźla buduje się dużą siec doradztwa zawodowego na całej Opolszczyźnie.

- W dzisiejszym świecie nie da się osiągać rozwoju zawodowego stając się tylko specjalistą w jakiejś dziedzinie, czyli zdobywając wiedzę i stosując ją w praktyce. Dzisiaj doradzając naszym uczniom wydaje się, że musimy mieć świadomość tego, że równie ważne będzie nauczenie młodych ludzi umiejętności nadążania za zmieniającymi się warunkami, wykształcenie wydaje się warunkiem koniecznym, ale to nie jest warunek wystarczający, by sobie na rynku pracy poradzić – mówiła Katarzyna Paprotny, która jest doradcą zawodowym w Centrum Kształcenia Zawodowego w Kędzierzynie-Koźlu.

AL

ko1.jpeg

ko2.jpeg

ko3.jpeg

ko4.jpeg

ko5.jpeg

ko6.jpeg

ko7.jpeg

ko8.jpeg

ko9.jpeg

ko10.jpeg

×

Zapisz się do newslettera