Kamera on-line

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE

Zagrożenie: przekroczenie stanu alarmowego. Stopień zagrożenia: 3 (w skali 3-stopniowej).

 
Ważność: od godz. 08:00 dnia 31.08.2010 do godz. 08:00 dnia 01.09.2010
Obszar: Rejon hydrologiczny III
Przebieg: W wyniku występujących opadów deszczu w zlewni górnej i środkowej Odry w ciągu najbliższych 2 dni prognozowane są wzrosty stanów wody w górnych odcinkach dopływów Odry oraz na górnej Odrze. Od godzin przedpołudniowych w dniu dzisiejszym mogą zostać przekroczone stany ostrzegawcze a w godzinach popołudniowych alarmowe.
Skutki: zagrożenie dla obszarów zalewowych, możliwość wystąpienia wody zwłaszcza z małych koryt rzecznych i zalania przybrzeżnych terenów, lokalne podtopienia, uniemożliwienie prowadzenia prac hydrotechnicznych w korytach rzek, niebezpieczeństwo dla przebywających nad brzegami rzek (turystów, wędkarzy). Zalecana duża ostrożność, konieczność śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej.
Uwagi: Brak
 
O zaistniałych zdarzeniach i podjętych działaniach proszę na bieżąco informować PCZK
 
Po godz. 15-tej : SK PSP Kędzierzyn-Koźle
tel. 077 482 33 78 ; 077 482 33 79, fax 077 482 33 80
×

Zapisz się do newslettera