Kamera on-line

Okres grzewczy

Przypominamy mieszkańcom Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego, że spalanie w indywidualnych systemach grzewczych odpadów -  tworzyw sztucznych, opakowań plastikowych, opon, zaolejonych szmat, drewna z impregnatami, czy też olejów przepracowanych - powoduje podwyższenie stężeń niektórych substancji w powietrzu szczególnie pyłu zaw. PM 10 i benzenu oraz uwalnianie do atmosfery dioksyn, które są związkami silnie rakotwórczymi.

PAMIĘTAJMY ! Spalamy w piecach tylko nośniki ciepła typu, drewno,  węgiel, olej lub gaz –przyczyniając się tym samym do poprawy stanu powietrza w naszym powiecie.
×

Zapisz się do newslettera