Kamera on-line

Dyskutowali o funduszu

W czwartek 28 października w auli Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Skarbowej w Koźlu odbyło się spotkanie na temat ustawy o Funduszu Sołeckim. Zorganizowała je posłanka do Parlamentu Europejskiego Danuta Jazłowiecka. Wzięli w nim udział wójtowie, przewodniczący rad gmin oraz sołtysi. – Była okazja, by przedyskutować i wskazać ze swojego punktu widzenia słabe strony tej ustawy – zaznacza starosta powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego Józef Gisman.

- Będąc posłanką do Sejmu RP byłam mocno zaangażowana w prace na projektem ustawy o Funduszu Sołeckim. Dobiega do mnie wiele głosów o jego niedoskonałościach. Dlatego zaplanowałam szereg spotkań, m.in. w waszym powiecie – mówiła Danuta Jazłowiecka.
Wstępnie w tej sprawie obiecał przybyć na Opolszczyznę minister Tomasz Siemoniak z MSWiA. Jednak ze względu na bardzo napięty harmonogram spotkań nie mógł się wczoraj pojawić w kozielskiej auli.
Panele dyskusyjne zaplanowano ponadto w powiecie opolskim, kluczborskim oraz nyskim.
1.jpeg
2.jpeg
4.jpeg


 
×

Zapisz się do newslettera