Kamera on-line

Uwaga osoby i mikroprzedsiębirstwa na obszarach wiejskich wkrótce pojawi się możliwość składania wniosków o dofinansowanie projektów

Od 28 czerwca 2010 r. do 9 lipca 2010 r. odbędzie się nabór wniosków na działanie 312 "Tworzenie rozwój mikroprzedsiębiorstw" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (PROW 2007-2013).

Na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) tj. www.arim.gov.pl w dniu dzisiejszym tj. 31 maja 2010 pojawiła się długo wyczekiwana informacja Prezesa ARiMR Tomasza Kołodzieja, iż wnioski o pomoc na działanie 312 "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" finansowane z PROW 2007-2013, będą przyjmowane przez Oddziały Regionalne ARiMR, a w przypadku województwa Lubuskiego i Podlaskiego OR przez Biura Wsparcia Inwestycyjnego, od 28 czerwca 2010 r. do 9 lipca 2010 r.

O wsparcie mogą ubiegać się osoby fizyczne i prawne planujące utworzenie lub rozwinięcie mikroprzedsiębiorstwa na obszarach wiejskich. Mikroprzedsiębiorstwem jest firma zatrudniająca mniej niż 10 pracowników a jej roczny obrót i/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln euro.
ARiMR może przyznać pomoc mikroprzedsiębiorstwom prowadzącym bądź podejmującym działalność w zakresie:
• usług dla gospodarstw rolnych i leśnictwa:
• usług dla ludności;
• sprzedaży hurtowej i detalicznej;
• rzemiosła i rękodzielnictwa;
• robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych;
• usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem;
• usług transportowych;
• usług komunalnych;
• przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych;
• magazynowania lub przechowywania towarów;
• wytwarzania produktów energetycznych z biomasy;
• rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.
W tym roku pomoc na "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" będzie udzielana na korzystniejszych warunkach niż w roku 2009. Zmiany dotyczą kwestii zatrudnienia pracowników w ramach realizacji projektu, gdzie przy utworzeniu:
• jednego miejsca pracy będzie można otrzymać 100 000,00 PLN dofinansowania;
• dwóch miejsc pracy 200 000,00 PLN
• trzech lub więcej nowych miejsc pracy można będzie dostać 300 000,00 PLN.
W tegorocznym naborze na sfinansowanie operacji w ramach tego działania przewidziano ponad 307 mln euro.
Pomoc będzie wypłacana po zrealizowaniu operacji.
O kolejności, w jakiej przysługuje pomoc, będzie decydować liczba punktów, które ARiMR przyzna na podstawie tzw. rankingu, czyli kryteriów określonych w rozporządzeniu MRiRW. Preferowane będą operacje z regionów uboższych, a zwłaszcza borykających się z dużym bezrobociem.

Szczegółowych informacji dotyczących wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu oraz możliwości ubiegania się o środki udzielają bezpośrednio Oddziały Regionalne ARiMR oraz Oddziały powiatowe, a także podstawowych informacji udziela:
Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich w Kędzierzynie - Koźlu (adres: Plac Wolności 13, 47-220 Kędzierzyn - Koźle, pokój nr 22, tel. 77 40 52 754 - 755, e-mail: ).

Serdecznie zapraszamy do składania projektów.
 

×

Zapisz się do newslettera