Kamera on-line

Cyberbezpieczny Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Logotypy__CPPC.jpeg
Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski otrzymał dofinansowanie w wysokości 850 000,00 PLN na realizację grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/0082/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

Projekt realizowany jest na terenie całego kraju przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa (Beneficjent Projektu) w Partnerstwie z Naukową i Akademicką Siecią Komputerową (NASK) -  Państwowym Instytutem Badawczym i objęte jest nim ponad 2 000 jednostek samorządowych. Grupą docelową projektu jest administracja publiczna - zarówno jednostki samorządu terytorialnego jak i ich jednostki podległe.

Celem projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego (JST) poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych.

Realizacja projektu przyczyni się do:
•    wdrożenia lub aktualizacji w JST polityk bezpieczeństwa informacji (SZBI),
•    wdrożenia w JST środków zarządzania ryzykiem w cyberbezpieczeństwie,
•    wdrożenia w JST mechanizmów i środków zwiększających odporność na ataki z cyberprzestrzeni,
•    podniesienia poziomu wiedzy i kompetencji personelu JST kluczowego z punktu widzenia SZBI wdrożonego w urzędzie,
•    przeprowadzenia w JST audytów SZBI potwierdzających uzyskanie wyższego poziomu odporności na cyberzagrożenia.

W ramach projektu powiatowego pt. „Cyberbezpieczny Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski” działaniami zostanie objęte w Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu i 15 powiatowych jednostek podległych tj.:
I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Kędzierzynie-Koźlu,
II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Kędzierzynie-Koźlu,
Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich w Kędzierzynie-Koźlu,
Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte w Kędzierzynie-Koźlu,
Zespół Szkół nr 3 im. Mikołaja Reja w Kędzierzynie-Koźlu,
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie-Koźlu,
Centrum Kształcenia Zawodowego w Kędzierzynie-Koźlu,
Bursa Szkolna w Kędzierzynie-Koźlu,
Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy w Kędzierzynie-Koźlu,
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu,
Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu,
Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kędzierzynie-Koźlu,
Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie-Koźlu,
Dom Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu,
Powiatowe Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kędzierzynie-Koźlu.

Na potrzeby wszystkich jednostek zostanie zakupiony specjalistyczny sprzęt informatyczny jak m. in. serwery, UTM-y, serwery NAS z dyskami, switche, routery i inne urządzenia aktywne. Pracownicy jednostek zostaną także przeszkoleni oraz wykonane zostaną dla jednostek audyty w zakresie Krajowych Ram Interoperacyjności.

×

Zapisz się do newslettera