Kamera on-line

Powiat Kędzierzyńsko - Kozielski zakończył realizację kolejnego projektu drogowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Zakończyła się realizacja projektu pt. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1403 O Roszowice – Biadaczów”.
Zadanie to zrealizował Powiat Kędzierzyńsko – Kozielski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013, Działania 3.1 Infrastruktura drogowa Poddziałania 3.1.2. Drogi lokalne.

Projekt polegał na przebudowie 850 mb drogi prowadzącej do Cisku wraz z budową wyspy rozdzielającej ruch. Nawierzchnia tego odcinka drogi została wzmocniona siatką stalową, co znacznie poprawi jakość i stabilność tej drogi. Prace zakończyły się i odbiór robót nastąpił z końcem listopada. Dzięki temu mieszkańcy nadodrzańskich gmin Powiatu będą mogli bezpieczniej poruszać się między swoimi miejscami zamieszkania.

Kosztorysowa wartość projektu wynosiła w momencie złożenia wniosku (w lutym 2010 r.): 1 364 839,48 PLN. Otrzymaliśmy dofinansowanie: 85 % kosztów kwalifikowalnych tj. 1 160 113, 55 PLN.
Po procedurze przetargowej wartość całkowita projektu spadła do 985 645,42 PLN,
a dofinansowanie (85%), które otrzymał Powiat wyniosło 837 798,60 PLN.
Wkład własny wyniósł więc: 147 846,82 PLN.

Dzięki wsparciu ze środków Unii Europejskiej kolejny kawałek naszej „małej powiatowej ojczyzny” zmienił się na lepsze. Dziękujemy Zarządowi Województwa Opolskiego za udzielone wsparcie.

Zakończyła się realizacja projektu przebudowy drogi.
 

×

Zapisz się do newslettera