Kamera on-line

Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, na 2023 rok.” Maj 2024 rok.

×

Zapisz się do newslettera