Kamera on-line

Ogłoszenie oferty realizacji zadania publicznego w trybie pozakonkursowym, tzw. MAŁY GRANT; Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych PASJA; zadanie: KulturKa – Letni Festiwal Sztuki

PR.525.1.2.2024                                                                                                     Kędzierzyn-Koźle, 29.05.2024 r.

 

OGŁOSZENIE
STAROSTY POWIATU KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKIEGO
z dnia 29 maja 2024 r.

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz. 571) podaje się do publicznej wiadomości treść uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego wśród mieszkańców Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego poprzez organizację wydarzenia pn. „KulturKa – Letni Festiwal Sztuki”.

Zgodnie z treścią art. 19a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób określony w ww. art. może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy przesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu, pl. Wolności 13, 47-220 Kędzierzyn-Koźle lub na adres poczty elektronicznej: z dopiskiem: Uwagi do uproszczonej oferty na realizację zadania publicznego.


PDFPR.525.1.2.2024_Ogłoszenie Starosty Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dn. 29.05.2024 r..pdf - wersja dostępna cyfrowo.pdf (182,13KB)
PDFPR.525.1.2.2024_Ogłoszenie Starosty Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dn. 29.05.2024 r.pdf (243,06KB)
DOCXFORMULARZ ZGŁOSZENIA UWAG.docx (11,61KB)
PDFUproszczona oferta realizacji zadania publicznego z dn. 20.05.2024 r. - informacja niedostępna cyfrowo niewytworzona przez Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu.pdf (1,52MB)

×

Zapisz się do newslettera