Kamera on-line

Radni wybrali starostę i przewodniczącego

Podczas poniedziałkowej sesji wybrano przewodniczącego, starostę i zarząd, który będzie reprezentował powiat przez najbliższe cztery lata. Nim to jednak nastąpiło wszyscy radni uroczyście ślubowali rzetelnie i sumiennie wykonywać swoje obowiązki z myślą o wspólnocie samorządowej powiatu. Nowym przewodniczącym rady powiatu został Piotr Jahn, a jego zastępcami Danuta Wróbel oraz Marek Piątek. Bezwzględną większością głosów w tajnym głosowaniu zdecydowano o wyborze starosty, został nim Józef Gisman. Funkcję wicestarosty powiatu pełnić będzie Małgorzata Tudaj. Radni podjęli jeszcze decyzję o wyborze trzech kolejnych członków zarządu, zostali nimi: Jerzy Pałys, Józef Szymański oraz Gabriela Tomik.

Komisja skrutacyjna w składzie: Barbara Wołowska, Jadwiga Mroczko, Rajmund Frischko.  
Wyniki tajnego głosowania:
Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Jahn – 17 za, 1 przeciw, 1 wstrzymujący się.
I wiceprzewodnicząca Danuta Wróbel - 15 za, 4 przeciw.
II wiceprzewodniczący Marek Piątek - 18 za, 1 przeciw.
Starosta Powiatu Józef Gisman – 15 za, 4 przeciw.
Wicestarosta powiatu Małgorzata Tudaj – 18 za, 1 przeciw.
Członek Zarządu Powiatu Jerzy Pałys – 16 za, 1 przeciw, 1 wstrzymujący się.
Członek Zarządu Powiatu Józef Szymański – 16 za, 3 przeciw.
Członek Zarządu Powiatu – Gabriela Tomik – 11 za, 6 przeciw, 1 wstrzymujący się, 1 nieważny.
Starosta Józef Gisman wybrany na kolejną kadencję - zobacz film:
Uroczyste ślubowanie:
8.jpeg
7.jpeg
9.jpeg
 
Nowym przewodniczącym Rady Powiatu został Piotr Jahn:
1.jpeg
2.jpeg
Gratulacje przyjmuje starosta Józef Gisman:
5.jpeg
Funkcję wicestarosty pełnić będzie Małgorzata Tudaj:
6.jpeg
Komisja skrutacyjna i głosowanie:
3.jpeg
4.jpeg
13.jpeg
12.jpeg
11.jpeg
10.jpeg


 


  
 
 


 
 
 


 
×

Zapisz się do newslettera