Kamera on-line

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski w ramach Priorytetu 3 ,,Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” otrzymał dotację celową w wysokości 12.000,00 zł. Udzielone wsparcie finansowe zostanie przeznaczone na zakup książek, organizację działań promujących czytelnictwo oraz zakup elementów wyposażenia do biblioteki szkolnej. Niniejsze działania będą realizowane przez Technikum nr 3 w Kędzierzynie-Koźlu z uwagi na fakt zakwalifikowania się szkoły do w/w. programu. Warunkiem otrzymania dotacji celowej z programu ,,Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”  jest zobowiązanie do wniesienia przez organ prowadzący wkładu własnego w wysokości min. 20% kwoty kosztów realizacji zadania.

Głównym celem wieloletniego programu jest wzmocnienie czytelnictwa w Polsce oraz rozwój bibliotek do 2025 r.

Priorytet 3 – tj. Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych NPRCz 2.0 został zaprojektowany z myślą o wsparciu organów prowadzących, m.in. szkoły ponadpodstawowe, w obszarze promowania czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. W ramach Priorytetu 3 niniejszego programu kładzie się nacisk m.in. na wzmocnienie aktywności czytelniczej uczniów szkół ponadpodstawowych. Realizacji zadania sprzyjać ma zwiększony dostęp do nowości wydawniczych w bibliotekach szkolnych.

Szkoła otrzymane środki przeznaczy głównie na zakup nowości wydawniczych literatury pięknej polskiej i zagranicznej, książek popularnonaukowych oraz książek do olimpiad przedmiotowych.

nar.jpeg

×

Zapisz się do newslettera