Kamera on-line

Współpraca ZSTiO z lokalnymi firmami

              Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w K- Koźlu nawiązał ścisłą współpracę z firmą Jokey Plastik Blachownia Sp. z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie- Koźlu, która jest leaderem na rynku w produkcji opakowań z tworzywa sztucznego dla branży spożywczej i niespożywczej. Firma postanowiła objąć patronat nad klasami w zawodzie technik mechatronik.
           Umowa przewiduje organizację praktyk zawodowych i specjalizację na potrzeby firmy ( pierwsza grupa uczniów rozpoczęła praktykę już 7 maja br.),współudział firmy w modyfikowaniu programów nauczania zgodnie z rozwojem techniki oraz potrzeb rynku pracy, pomoc w doposażeniu pracowni i stanowisk dydaktycznych, dla najlepszych uczniów firma oferuje nagrody i stypendia, możliwość zatrudnienia po zakończeniu szkoły, dla zatrudnionych absolwentów możliwość wsparcia dalszego rozwoju zawodowego i dofinansowania studiów kierunkowych.
           Umowę patronacką podpisali: Pan Jacek Matus – Dyrektor Zakładu Jokey Plastik Blachownia Sp. z o.o. i p. Maria Staliś – Dyrektor Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących.  
 
          ZSTiO współpracuje również z firmami branży metalowej- ABerger Polska, NTP Sp. z o.o., Komet-Urpol Sp. z o.o., które prowadząc kształcenie praktyczne w zawodzie operator obrabiarek skrawających przygotowują wykwalifikowanych pracowników na potrzeby własnych firm.
DSC_0576.jpeg
DSC_0552.jpeg
DSC_0535.jpeg
×

Zapisz się do newslettera